Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em và phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư 

     Ngày 28/10/2015, tại Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em và phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư cho 7 tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng.

 

Đại điện Đoàn Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị

    Dự Hội nghị tập huấn gồm 120 đại biểu. Về phía Trung ương, có đại diện Ban Thường trực, các ban, Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN; Đại diện lãnh đạo, cán bộ Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTB&XH); Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế). Đại biểu mỗi tỉnh, thành phố gồm có đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, thành phố; đại diện MTTQ, cán bộ LĐTB&XH, cán bộ Y tế cấp xã; Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu trong công tác phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc giáo dục trẻ em. Riêng Quảng Bình, tham gia hội nghị gồm có: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở LĐTB&XH, Sở Y Tế, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo MTTQ, phòng LĐTB&XH, phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; đại diện MTTQ, cán bộ LĐTB&XH, cán bộ Y tế, Trưởng Ban Công tác Mặt trận của một số xã, phường tiêu biểu.

Trao đổi chuyên đề phòng  chống HIV/AIDS

   Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Cục phòng chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y Tế trao đổi về công tác phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới; lãnh đạo Cục Chăm sóc, bảo vệ trẻ em, Bộ LĐTB&XH trao đổi về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; các đại biểu cũng đã được nghe 12 ý kiến tham luận liên quan đến 2 nội dung của hội nghị. Đây là những nội dung quan trọng giúp Mặt trận các cấp và các ngành liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống HIV/AIDS và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng trong thời gian tới.

Nguyễn Xuân Toàn - CVP UBMT tỉnh