UỶ BAN MẶT TRẬN TQVN HUYỆN QUẢNG NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 13, NHIỆM KỲ 2014-2019 
   Ngày 14/1, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Quảng Ninh tổ chức Hội nghị lần thứ 13, nhiệm kỳ 2014 – 2019. 

   Dự Hội nghị có các đồng chí Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Ngô Hồng Quân – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Chí Huy – UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Thị Minh Hải – UVBTVHU,Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ - Phó Chủ tịch UBND cùng lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể của huyện, Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn.

   Năm 2018, UBMTTQVN huyện Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo Mặt trận cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc...UB MTTQVN huyện và các xã, thị trấn đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được gần 430 triệu đồng, ủng hộ xây dựng 31 căn nhà đại đoàn kết trị giá 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ 200 triệu đồng cho 5 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Triển khai phân bổ 136 con bò giống ưu tiên cho hộ nghèo ở các xã miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong năm Mặt trận các cấp đã vận động Nhân dân đóng góp hơn 6,6 tỷ đồng, chuyển đổi gần 50 ha đất trồng lúa sang trồng dưa hấu, mướp đắng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, phát huy vai trò vận động, tập hợp, Mặt trận các cấp trong huyện đã tích cực vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế-văn hóa xã hội;an ninh - quốc phòng của địa phương... Kết quả, có 87/114 thôn, bản, tiểu khu đạt danh hiệu “ Làng văn hóa”, đạt 76,3%; có 21.749/26.230 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt tỷ lệ 83%;

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018 được khen thưởng tại Hội nghị

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào chương trình công tác Mặt trận năm 2019, đồng thời hiệp thương bầu bổ sung, thay thế 4 vị UVUBMT khóa XV và khen thưởng một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018.

 

Hồng Nhung