Huyện Tuyên Hoá tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 
    Sáng ngày 14/01/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hóa tổ chức Hội nghị Uỷ ban Mặt trận TQVN lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014-2019, đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.  

   Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố, tăng cường và phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ mà trọng tâm là Đề án 01-138 “Phát động toàn dân tham gia, phòng ngừa phát hiện và tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng khu dân cư”; Tiếp tục “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng KDC”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng

  Về công tác tuyên truyền: Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản các Luật, pháp lệnh mới ban hành như Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản mới ban hành liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân, ngoài ra còn phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng 02 mô hình điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kết quả phối hợp tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân 20 xã, thị trấn được 465 cuộc với 34.829 lượt người tham gia.

  Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Ban Thường trực Mặt trận huyện chỉ đạo duy trì 02 mô hình cấp tỉnh và 07 mô hình cấp huyện, đồng thời lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân đóng góp trên 42 tỷ đồng để phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn và hàng ngàn ngày công, cứng hóa đường nội thôn; vận động Quỹ “VNN” từ tháng 10/2017 đến nay đã có 322 lượt các cơ quan, đơn vị đã ủng hộ, với số tiền trên 1,025 triệu đồng; quỹ cấp xã có trên 243 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận huyện đã trích 480 triệu đồng, để hỗ trợ xây dựng mới 02 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 23 nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ cho 380 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ốm đau và quà tết Mậu Tuất 2018...; Ngoài ra phối hợp xây dựng 08 nhà Đại đoàn kết do Công ty xổ số kiến thiết Quảng Bình, Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước và Quỹ “VNN” tỉnh hỗ trợ; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hỗ trợ 182 con bò giống bò sinh sản, với số tiền 2.730.000.000đ. hiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam, "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân" 18/11/1930-18/11/2018; Mặt trận huyện đã tiến hành chọn 17 khu dân cư tại 17 xã, thị trấn làm điểm chỉ đạo ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó: 01 Khu dân cư làm điểm chỉ đạo của tỉnh; 16 KDC làm điểm chỉ đạo của huyện. Kết quả có 143/143 KDC tổ chức cả phần Lễ và Hội.

  Phối hợp và tổ chức cho tổ Đại biểu Quốc hội tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Tại 09 điểm tiếp xúc có 1.097 cử tri tham gia với 90 ý kiến, tổ chức cho Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tại 80 điểm có 3.244 cử tri tham gia và 228 ý kiến, kiến nghị, đề xuất. Thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ chính trị về giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ trì thành lập 04 đoàn kiểm tra, giám sát tại các xã, thị trấn về việc thực hiện quản lý, thu, chi, Quỹ “Vì người nghèo” năm 2016 và 2017; Giám sát công tác tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ năm 2016 và 2017; giám sát tại 03 hội xã hội và Phòng LĐTB&XH huyện từ nguồn quỹ do Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện phát động và Giám sát triển khai thực hiện Đề 04 về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và giám sát được 35 cuộc…

  Nhiệm vụ năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân; Động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, Đặc biệt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tiếp tục triển khai thực hiện 6 nội dung “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” gắn với việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”... để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Phát huy vai trồ của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng động đồng. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, và chỉ đạo khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/1930- 18/11/2019. Tiếp tục chỉ đạo thành công Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2024 hoàn thành trong tháng 1/2019 và tích cực chuẩn bị quy trình để tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hoá lần thứ XIX vào tháng 4/2019.

Đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh phát biểu tại Hội nghị

   Tại Hội nghị đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được năm 2018, Mặc dù trong điều kiện huyện nhà còn gặp nhiều khó khăn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp, chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt các Chương trình phối hợp và thống nhất hành động một cách toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, nhất là ở các xã, thôn, xóm vùng khó khăn, các địa bàn có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo để vận động tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo tết cho người nghèo, Quản lý và sử dũng quỹ “VNN” đạt kết quả cao... nhằm phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân. Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Minh đã trao Bằng khen của Ủy ban Mặt trận tỉnh cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018. Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trao tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018./.

Đăng khoa
MT Tuyên Hóa