Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và NLĐ năm 2019 

    Chiều ngày 13/02/2019, Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tuân, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thủ trưởng cơ quan cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

    Năm 2018, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng và công tác đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của Đảng đoàn, Ban Thường trực, Chi ủy và đặc biệt là vai trò tiên phong, đi đầu trong đổi mới lề lối làm việc của đồng chí Thủ trưởng đơn vị đã tạo nên khí thế mới trong thực hiện chức trách nhiệm vụ công tác Mặt trận. Việc đổi mới đó đã thực sự mang lại sản phẩm thiết thực, hiệu quả, được Thường trực Tỉnh ủy các tầng lớp nhân dân ghi nhận và đánh giá cao vai trò, vị thế của Mặt trận trong tình hình mới. Minh chứng rất sống động là lần đầu tiên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh được Ủy ban TWMTTQVN tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện và Khối Thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội suy tôn đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2018.

Các cá nhân được công nhận Chiến sỹ Thi đua cơ sở năm 2018

   Tại Hội nghị, Lãnh đạo cơ quan cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đã được nghe báo cáo tổng kết phong trào CBCCVC-NLĐ năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua năm 2019; báo cáo công khai tài chính năm 2018 và dự kiến chi tiêu năm 2019; thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.

    Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Tuân - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong năm qua. Đồng thời mong muốn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan tiếp tục phát huy sức sáng tạo, nâng cao năng lực công tác, chất lượng hoạt động nhằm góp phần đưa phong trào của cơ quan đạt kết quả tốt nhất trong năm 2019. Tại hội nghị đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018.

Văn Lộc - Mặt trận tỉnh