MTTQ tỉnh chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra 

   Để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra, đồng chí Chủ tịch Phạm Thị Hân đã ký Công văn số 205/MTTQ-BTT ngày 03/02/2020 đề nghị lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp triển khai thực hiện; Ban Biên tập trích đăng toàn văn nội dung.

    Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vaccine, thuốc điều trị đặc hiệu. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra cảnh báo dịch đã ở cấp độ rất cao tại Trung Quốc, cấp độ cao ở khu vực và toàn cầu. Tại Việt Nam, đến ngày 30/01/2020 đã có 02 người Trung Quốc và 03 người Việt Nam bước đầu xác định nhiễm nCoV, điều trị khỏi 01 trường hợp, có 97 trường hợp nghi nhiễm nCoV (65 trường hợp xét nghiệm âm tính, 32 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi); ngoài ra có 43 trường hợp sức khỏe bình thường nhưng vẫn được cách ly vì có tiếp xúc với người nghi nhiễm nCoV.

   Để chủ động phối hợp tổ chức triển khai phòng, chống dịch bệnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ các huyện, Thị xã, Thành phố và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện một số nội dung sau:

   1. Phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan chức năng có liên quan tham mưu với cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai; phổ biến và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 79-CT/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra; Công văn số 514/MTW-BTT của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phòng chống dịch bệnh do vi rút Corona gây ra và Chỉ thị số 03/CT-UBN ngày 30/2/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona gây ra. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nội dung chỉ đạo tại các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

   2. Chủ động phối hợp với chính quyền và các phòng ban chuyên môn liên quan tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư, từng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để mọi người dân đều nhận rõ tính chất nguy hiểm, các tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh; phổ biến, nâng cao ý thức tự dự phòng của người dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe. Tập trung tuyên truyền, giúp Nhân dân hiểu rõ các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra theo hướng dẫn của Sở Y tế;

    3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tập trung vận động nhân dân triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác chuẩn bị các phương án dự phòng để phòng, chống dịch bệnh. Vận động các doanh nghiệp chung tay với cộng đồng về việc không nâng giá bán khẩu trang và hỗ trợ khẩu trang cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tăng cường việc giám sát, phát hiện các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc tăng giá bán so với quy định.

    4. Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, thông qua hệ thống loa truyền thanh ở khu dân cư, thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt đoàn thể ở khu dân cư .. đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh; thông tin kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh, nhất là chuyển tải các biện pháp vệ sinh phòng bệnh để nhân dân tích cực và chủ động thực hiện phòng, chống dịch; đồng thời, phối hợp đấu tranh, phát hiện các tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

     5. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn; đồng thời phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh trên địa bàn với cơ sở y tế gần nhất hoặc qua đường dây nóng của ngành Y tế: 0969.871.313 để phối hợp xử lý kịp thời.

     Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, Thị xã, Thành phố và các tổ chức thành viên chủ động phối hợp các ngành, các cấp khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và gửi qua Email: bantuyengiaomtqb@gmail.com) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.