Bản in     Gởi bài viết  
Ban Dân vận Trung ương tổ chức quán triệt, triển khai các quyết định của Bộ Chính trị 

 Ngày 11-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”, “Quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Sau khi nghe đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, phát biểu khai mạc hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Dân vận Trung ương quán triệt nội dung các Quyết định số 217 và 218, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”, “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Theo đó, "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội” được ban hành nhằm mục đích xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước, kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

 

“Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” được ban hành nhằm phát huy quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, đồng thời tiếp tục thể chế hóa và cụ thể hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước làm chủ, nhân dân quản lý.

Báo Quảng Bình điện tử

[Trở về]