Bản in     Gởi bài viết  
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố Đồng Hới làm việc với Mặt trận phường Bắc Lý 

     Ngày 27/2/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận thành phố đã tiến hành về làm việc với Mặt trận phường Bắc Lý. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố, các đồng chí trong Ban Thường trực; đồng chí Hoàng Văn Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận phường. 

       Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Phúc Yên, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận phường đã báo cáo những hoạt động nổi bật của đơn vị mình năm 2019 đồng thời đề ra Chương trình phối hợp thống nhất hành động, trọng tâm công tác Mặt trận, nội dung giám sát, phản biện xã hội và những giải pháp trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động năm 2020.

Thường trực MTTQ thành phố Đồng Hới làm việc với Mặt trận phường Bắc Lý về công tác MT năm 2020

     Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường đã tham gia phát biểu ý kiến trong đó đánh giá cao vai trò, vị trí của Mặt trận trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Mặt trận luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để đề đạt cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.

     Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận thành phố đã lắng nghe đồng thời trao đổi, hướng dẫn cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn và định hướng nội dung hoạt động trên từng lĩnh vực phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác Mặt trận trong năm 2020.

    Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố đã ghi nhận những kết quả đạt được của Mặt trận phường, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm 2019. Đồng thời định hướng hoạt động công tác Mặt trận trong năm 2020 đó là cần phải chủ động thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm để khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị ở cơ sở bằng những việc làm cụ thể, thiết thực: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân vững mạnh; đồng hành cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương; tập trung xây dựng đô thị văn minh, công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; rà soát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với 5 nội dung của cuộc vận động và Nghị quyết 05 của Thành ủy. Tập trung xây dựng mô hình điểm; mô hình dân vận khéo; khu dân cư văn minh, kiễu mẫu để nhân rộng. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Mặt trận, quan tâm biểu dương gương “Người tốt, việc tốt”, những việc làm hay, giải pháp tốt trong công tác Mặt trận; phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, chính quyền phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để hoạt động của Mặt trận phường ngày càng hiệu quả hơn.

 

Thu Hương – Mặt trận Đồng Hới

 


 

[Trở về]