Bản in     Gởi bài viết  
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh tổ chức tập huấn công tác nắm và phản ánh tình hình, tâm tư, nguyện vọng nhân dân và dư luận xã hội. 

    Ngày 22 tháng 3 năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh tổ chức tập huấn công tác nắm và phản ánh tình hình, tâm tư, nguyện vọng nhân dân và dư luận xã hội cho cán bộ Mặt trận cấp tỉnh và cấp huyện.

 

Bà Lê Thị Mỹ Hiền - UVBTT, Trưởng Ban Tuyên giáo Mặt trận tỉnh trình bày nội dung tại buổi tập huấn 

   Thực hiện Đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận TQVN, trong những năm qua, công tác nắm và tổng hợp tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và dư luận xã hội trở thành một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Mặt trận TQVN các cấp. Mặt trận TQVN các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, có vai trò và trách nhiệm lớn trong việc thu thập, phản ánh và tham gia giải quyết, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, nguyện vọng của nhân dân thông qua chú trọng thực hiện công tác nắm và phản ánh kịp thời tình hình, tâm tư, nguyện vọng nhân dân, dư luận xã hội.

   Tại buổi tập huấn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh đã cung cấp cho cán bộ Mặt trận TQVN cấp tỉnh, cấp huyện những kiến thức cơ bản về dư luận xã hội, nội dung, hình thức, phương pháp nắm và phản ánh tình hình, tâm tư, nguyện vọng nhân dân, dư luận xã hội của Mặt trận các cấp; hướng dẫn xây dựng báo cáo tình hình, tâm tư, nguyện vọng nhân dân và dư luận xã hội.

   Thông qua nội dung tập huấn góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng nhân dân và dư luận xã hội cho cán bộ Mặt trận, đưa công tác này đi vào nền nếp và chất lượng. Từ đó, Mặt trận TQVN các cấp trong tỉnh thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân và giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, kịp thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, chính quyền những vấn đề sát hợp với nguyện vọng của nhân dân, xây dựng sự đồng thuận cao trong xã hội./

Mỹ Hiền

[Trở về]