Bản in     Gởi bài viết  
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

  Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

   Chiều ngày 07/4/2020, đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình số tiền 61.200.000đ; Đây là số tiền đóng góp 02 ngày lương của cán bộ CNV và người lao động Cục Hải quan tỉnh gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để ủng hộ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Minh tiếp nhận ủng hộ của lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

    Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, đồng chí Hoàng Văn Minh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo, cán bộ CNV và người lao động Cục Hải quan tỉnh, mong tiếp tục nhận được sự đồng hành hưởng ứng của đơn vị đối với các chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trên địa bàn trong thời gian tới.

    Hiện nay diễn biến dịch bệnh trên thế giới ngày càng phức tạp, công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục đẩy mạnh để hạn chế dịch bệnh. Vì vậy, rất cần sự chung tay góp sức của các đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân để kịp thời hỗ trợ, động viên những đơn vị, cá nhân đang ngày đêm trực tiếp làm công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trọng Tiến

[Trở về]