Bản in     Gởi bài viết  
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. 

   Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN về phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp tục kêu gọi sự chung tay, góp sức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các tầng lớp nhân dân tích cực đóng góp, hỗ trợ tiền, vật chất để cùng hệ thống chính trị tỉnh làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

   Theo thống kê, tính đến ngày 14 tháng 4 năm 2020, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động ủng hộ, tiếp nhận, phân bổ hàng hóa và tiền mặt là 11.775.655.304 đồng. Trong đó Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh tiếp nhận hỗ trợ tiền và hiện vật trị giá 2.191.253.304 đồng. Số tiền và hàng hóa vận động được đã được Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở đang trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống Covid - 19.

Mọi hỗ trợ xin gửi về: Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình, số tài khoản: 3713.0.1051726.00000, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình (hoặc ủng hộ trực tiếp tại cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh. Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới. Số điện thoại: 0232.3824.541, 0232.3841.828, hoặc qua đồng chí Trần Khắc Định, số điện thoại: 0911.366.818).

   BBT Trang Thông tin điện tử tiếp tục cập nhật tên các tập thể, cá nhân ủng hộ từ ngày 09 đến ngày 14/4/2020

   36. Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình 1.000.000đ  
   37. Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp 19.100.000đ  
   38. Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình 15.000.000đ  
   39. Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình 50.000.000đ  
  40. Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Bình  20.000.000đ  
  41. Công đoàn Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình 13.672.000đ  
  42. Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình 10.000.000đ  
  43. Sở Tài chính QB 20.000.000đ  
  44. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cosevco 50.000.000đ  
  45. Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 200.000.000đ  
  46. Liên minh Hợp tác xã tỉnh QB 2.000.000đ  
  47. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh QB 10.000.000đ  
  48. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh QB 25.574.000đ  
  49. Trường THPT Quang Trung 9.000.000đ  
  50. Cục Thống kê tỉnh QB 7.725.000đ  
  51. Công ty TNHH MTV LCN Long Đại 20.000.000đ  
  52 .Hội Doanh nghiệp tỉnh QB 1.000.000đ  
  53. Ban Nội chính Tỉnh ủy QB 5.000.000đ  
  54. Công đoàn Dự án Mag tại Quảng Bình10.000.000đ  
  55. Bảo hiểm PJico 4.540.000đ  
  56. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh QB 3.800.000đ  
  57. Sở Nội vụ Quảng Bình 7.962.000đ  
  58. Sở Thông tin và Truyền thông QB 6.392.000đ  
  59. Cán bộ công nhân viên Văn phòng cơ quan Công ty Cổ phần Đường sắt QB 7.000.000đ  
  60. Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh QB 6.300.000đ  
  61. Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh QB 4.160.000đ  
  62. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh QB 10.000.000đ  
  63. Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại, sở Công thương QB 3.200.000đ  
  64. Chi đoàn Đài PTTH QB và Chi đoàn Viettel QB 10.000.000500 chai dung dịch diệt khuẩn trị giá 20.000.000đ
  65. Bưu điện tỉnh QB 5.000.000đ  
  66. Cục Thuế QB 15.000.000đ  
  67. Chi Cục Thuế Đồng Hới - Quảng Ninh 10.000.000đ  
  68. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình 6.700.300đ  
  69. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh QB 10.000.000đ  
  70. Sở Ngoại vụ 5.000.000đ  
  71.  Ngành Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Bình 22.600.000đ.

 (Còn nữa)

 

[Trở về]