Bản in     Gởi bài viết  
Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2019. 
   Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2019, tại Trung tâm dịch vụ việc làmThanh niên, tỉnh Quảng Bình, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019. 

   Tham gia lớp tập huấn có 145 cán bộ, công chức, viên chức ở phòng Nội vụ, các ban, đoàn thể cấp huyện; cán bộ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các xã, thị trấn ở các huyện: Quảng Trạch, Thị xã Ba Đồn, Tuyên Hóa. Trong thời gian 1,5 ngày với 6 chuyên đề chính: Công tác vận động quần chúng trong đồng bào có đạo; Một số quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo; Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai đối với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Công tác xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào có đạo; Công tác quản lý nhà nước đối với một số hiện tượng tôn giáo mới trên địa bàn tỉnh ta hiện nay; Tăng cường vai trò trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đối với công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Toàn cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo tỉnh năm 2019

   Thông qua lớp tập huấn nghiệp vụ góp phần bồi dưỡng kiến thức về tình hình tôn giáo, công tác quàn lý nhà nước về tôn giáo, trách nhiệm của các cấp các ngành trong công tác tôn giáo… từ đó thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh./.


( Bài và ảnh Văn Minh- MT tỉnh)

 

[Trở về]