Bản in     Gởi bài viết  
Bố Trạch: Phát huy vai trò của Mặt trận trong giai đoạn mới 

   Phát huy truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, những năm qua, MTTQ ở huyện Bố Trạch đã khẳng định được vai trò là cầu nối đáng tin cậy giữa Đảng, chính quyền với quần chúng nhân dân, làm tốt chức năng vận động, tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

   Với tinh thần chủ động, sáng tạo, những năm qua, hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Bố Trạch đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, đề ra nhiều kế hoạch và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã đi vào đời sống xã hội, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bồi đắp thêm truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong mỗi người dân.

   Một trong những phong trào có sức lan tỏa, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đó là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua phong trào đã huy động sự đóng góp của Nhân dân trong các cộng đồng dân cư hàng chục tỷ đồng, hàng vạn ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đô thị, bê tông hóa hàng trăm km đường giao thông, cở sở vật chất trường học; xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp làm cho bộ mặt nông thôn và đô thị ngày càng khang trang. Đến cuối năm 2019 đã có 14/25 xã về đích nông thôn mới. Dự kiến trong năm 2020 này sẽ có thêm 3 xã về đích nông thôn mới.

   Sau khi xã Đại Trạch về đích nông thôn mới vào năm 2015, thôn Phúc Tự Đông đã được UBMT huyện Bố Trạch chọn để xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”. Bà Lê Thị Sanh, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Phúc Tự Đông xã Đại Trạch cho hay, đến nay cơ bản thôn Phúc Tự Đông đã hoàn thành 9 tiêu chí về xây dựng khu dân cưu kiểu mẫu theo bộ tiêu chí đề ra. Hiện chỉ có mốt số hạng mục nhỏ ở tiêu chí số 3 về vườn, nhà ở hộ gia đình đang được Ban công tác Mặt trận thôn tập trung chỉ đạo thực hiện để quyết tâm đưa Phúc Tự Đông trở thành khu dân cư kiểu mẫu ngay trong năm 2020 này.

   Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” được các cấp Mặt trận phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Đến nay toàn huyện có 40.473 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (chiếm tỷ lệ 83,4%); có 203 khu dân cư đạt danh hiệu KDC văn hóa (tỷ lệ 75%); hơn 90% khu dân cư có hệ thống loa truyền thanh; có 256 đội văn nghệ quần chúng ở các khu dân cư, xã, thị trấn; thành lập được 72 câu lạc bộ; 141 mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư với các nội dung là phát huy, giữ gìn, xây dựng mới những giá trị văn hóa của làng xã. Phong trào văn nghệ, thể thao phát triển sôi động, đều khắp các khu dân cư, xã phường, thị trấn, nhất là trong dịp tổ chức “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”. Từ đó tạo bước chuyển biến mới trong xây dựng nếp sống văn hoá ở mỗi gia đình và cộng đồng dân cư, tích cực đấu tranh giảm dần các tệ nạn xã hội. Vận động bà con vùng giáo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”.

Uỷ ban Mặt trận huyện Bố Trạch tổ chức trao bò giống cho hộ nghèo

   Thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Chương trình hành động về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm của tỉnh. Hằng năm, Mặt trận các cấp chủ động ban hành kế hoạch giảm nghèo bền vững, tổ chức các hoạt động vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phát động Tháng cao điểm vì người nghèo; tuyên truyền, hướng dẫn các mô hình, kinh nghiệm sản xuất; hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi…. Từ nguồn quỹ thu được, đã tập trung chăm lo cho người nghèo về xây dựng nhà ở, phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, học sinh nghèo,… góp phần cùng với Đảng và chính quyền các cấp chăm lo tốt chính sách an sinh xã hội của địa phương.

   Trong 5 năm gần đây, Mặt trận các cấp trong huyện cùng với nguồn hỗ trợ của cấp trên đã xây hàng trăm nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo với số tiền hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt năm 2018 đã tổ chức xây dựng 37 nhà ở cho hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tại 02 xã Tân Trạch, Thượng Trạch với số tiền gần 3 tỷ đồng; tổ chức triển khai thực hiện Đề án 85 về “Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai “để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2018 với trị giá gần 4,6 tỷ đồng cho 306 hộ nghèo; cũng từ nguồn Quỹ VNN của huyện, từ năm 2015 đến nay MTTQ huyện đã hỗ trợ 131 hộ nghèo bò giống sinh sản để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vứng với số tiền gần 2 tỷ đồng.

   Công tác tiếp nhận, phân bổ tiền, hàng cứu trợ được Mặt trận, chính quyền và các đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng quy định theo Nghị định 64 của Chính phủ, công khai, dân chủ, minh bạch, kịp thời và đúng đối tượng để hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái, những năm qua MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động đoàn viên hội viên và nhân dân thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo và các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo cho các gia đình liệt sỹ, thương binh và những người có công với cách mạng ổn định cuộc sống.

   Phong trào “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, vận động trẻ em bỏ học trở lại lớp, tổ chức các lớp học xóa mù chữ cho con em vùng sâu, vùng xa, đóng góp xây dựng trường học, trạm y tế, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, xây dựng trung tâm học tập cộng đồng, … đã góp phần tăng cường cơ sở vật chất, xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học. Đến nay 100% cơ sở có trường Tiểu học, 95% cơ sở có trường Trung học cơ sở. Các chương trình quốc gia về Y tế, Dân số- KHH gia đình được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng tốt hơn.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã được Mặt trận các cấp triển khai vận động thực hiện với nhiều hình thức phong phú, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, đạt được kết quả bước đầu. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết, góp phần giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở, từ địa bàn khu dân cư.

   Một nội dung cũng được Mặt trận các cấp quan tâm, chú trọng đó là phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự là “cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân”, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy chức năng giám sát của Mặt trận và các tổ chức thành viên, tham gia đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xây dựng sự đồng thuận xã hội; tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND và UBND cấp xã, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Mặt trận với chính quyền cùng cấp. Không ngừng củng cố, kiện toàn về tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân; Tăng cường phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của huyện.

   Năm 2020 là một năm khó khăn với đất nước nói chung và huyện Bố Trạch nói riêng. Trong đó, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đã tác động trực tiếp đến các ngành du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm; nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô… Ngay khi có dịch bệnh bùng phát, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã vào cuộc quyết liệt, cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của toàn dân, toàn quân, công tác phòng, chống dịch đã đạt kết quả tốt, góp phần kiểm soát được dịch bệnh. Đặc biệt trong thời gian cách ly xã hội, thông qua các cuộc vận động khác nhau đã huy động được sức người, sức của vào công cuộc phòng chống dịch bệnh. Dù không phải là hộ khá giả nhưng bà Nguyễn Thị Dung cùng nhiều hộ dân trên địa bàn Tiểu khu 6 thị trấn Hoàn Lão đã tích cực đóng góp kinh phí để chung tay phòng chống dịch Covid-19.

    Những ngày gần đây, trận mưa lũ lịch sử đã khiến 40 trường học bị ngập từ 1-3m, 19 điểm trường bị cô lập; 13 điểm ngầm tràn bị ngập, các tuyến đường giao thông liên xã, nội thôn bị ngập trên 0,5-1,2m không đi lại được; có gần 11.700 ngôi nhà ở 21 xã, thị trấn bị ngập, trong đó có hơn 7.509 nhà ngập từ 1-3m... tổng thiệt hại gần 250 tỷ đồng.

    Trong hoạn nạn, tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong năm 2020 đầy biến động một lần nữa lại bùng cháy sau dịch Covid-19. Thông qua các kênh kêu gọi của Mặt trận, một làn sóng mang tên “nhân đạo, từ thiện” dâng lên mạnh mẽ trong cộng đồng, chạy đua với lũ bão để giúp đồng bào ở vùng thiên tai. Hàng Trăm đoàn thiện nguyện với hàng chục nghìn suất quà đã được trao tận tay để giúp người vùng lũ huyện Bố Trạch vượt qua cơn hoạn nạn…

    Ông Lê Duy Hưng, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Bố Trạch cho biết, với việc đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, Mặt trận tổ quốc các cấp huyện Bố Trạch đã thể hiện được vai trò của mình trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng huyện Bố Trạch phát triển nhanh và bền vững.

 

Thành Vinh
Đài TT-TH Bố Trạch

 

 

 

[Trở về]