Thành phố Đồng Hới chủ động, tích cực triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp,... 

    Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước năm 2021. Cùng với toàn tỉnh, thành phố...

Xem tiếp
Quyết tâm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 

    Về khu dân cư thôn Thanh Lương xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch trong một ngày hè nắng đẹp, chúng tôi cảm nhận được phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu lan tỏa...

Xem tiếp
Bố Trạch tích cực thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 
   Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước năm 2021. Cùng với toàn tỉnh, huyện Bố Trạch đang...
Xem tiếp
QUẢNG NINH TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CÔNG TÁC BẦU CỬ 

  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng...

Xem tiếp
MẶT TRẬN THỊ XÃ BA ĐỒN THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI 

  Thời gian qua, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thị xã Ba Đồn, đã tích cực phối hợp với các đoàn thể, chính quyền các địa phương có nhiều cách làm...

Xem tiếp