Mặt trận xã Bảo Ninh chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động 

Trong những năm qua, Mặt trận xã Bảo Ninh đã không ngừng phát huy vai trò tập hợp khối Đại đoàn kết toàn dân, kế thừa và phát huy kết quả của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đóng...

Xem tiếp
Phát huy truyền thống 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyến thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

    Trải qua 90 năm xây dựng và không ngừng phát triển, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (MTDTTNVN), tiền thân là Hội Phản đến đồng minh, đồng hành cùng những chặng đường lịch sử vẻ...

Xem tiếp
Mặt trận Quảng Bình cảm ơn sự giúp đỡ của đồng bào trong bão lũ 
    Trong thư cảm ơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Hân khẳng định: “Những tình cảm, tấm lòng yêu thương, đùm bọc, nhường cơm, sẻ áo, nghĩa đồng bào cao cả...
Xem tiếp
Mặt trận thị xã Ba Đồn chung tay giúp đỡ người nghèo 

   Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, trong thời gian qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ...

Xem tiếp
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN CÁC CẤP TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 

  Những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trong thời gian qua đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị,...

Xem tiếp