Công tác huy động các tôn giáo “tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu"trong 3 năm qua. 
    Trong những năm qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh phối hợp với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn triển khai tuyên truyền, xây dựng mô hình điểm về “Khu dân cư thực hiện...
Xem tiếp
MẶT TRẬN CÁC CẤP THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TẬP TRUNG XÂY DỰNG NHIỀU MÔ HÌNH THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ 05 NỘI DUNG CUỘC VẬN ĐỘNG 

      Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, triển khai thực hiện trên địa...

Xem tiếp
Ủy ban MTTQ huyện Bố Trạch nâng cao chất lượng hoạt động công tác tôn giáo 
    Thời gian qua, Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện Bố Trạch đã tích cực vận động đồng bào giáo dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động,...
Xem tiếp
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN QUẢNG NINH HƯỚNG CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ CƠ SỞ 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBMT TQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Quảng Ninh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền...

Xem tiếp
Hiệu quả bước đầu thực hiện mô hình “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn thành phố Đồng Hới 
  Mô hình “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp” đã và đang được triển khai rộng rãi, đồng bộ trên địa bàn thành phố, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà còn...
Xem tiếp