Bản in     Gởi bài viết  
Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 
   Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Chi bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 

 

Toàn bộ đảng viên Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh tham dự Đại hội

  Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Thị Hân – UVTV Tỉnh ủy – Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Hoàng Minh Tiến – TUV – Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cùng 22 đảng viên trong chi bộ Cơ quan Mặt trận TQVN tỉnh.

Đồng chí Hoàng Minh Tiến, TUV, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại jhội

   Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn nhận dược sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Đảng đoàn, Ban Thường trực, lãnh đạo Cơ quan; sự nỗ lực và trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên; các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ gắn với nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh đề ra, đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Các phong trao thi đua, các cuộc vận động triển khai sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

   Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, Khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lù sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “Tự chuyển biến”, “Tự chuyển hóa” của cán bộ đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên đã phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo, khắc phục mội khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thể hiện sự gương mẫu trong đạo đức, lối sống sinh hoạt; luôn nâng cao trách nhiệm, chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng một cách tự giác; tăng cường sự đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

   Trong nhiệm kỳ tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới, Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận TQVN tinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 với các chi tiêu phấn đấu như:

    -Xây dựng Chi bộ hàng năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
    -Xây dựng Cơ quan hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, huấn luyện tự vệ Cơ quan đạt loại khá, giỏi.
    -Có 100% đảng viên, quần chúng được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các Hội nghị của Trung ương, của tỉnh và của Đảng uỷ Khối.
    -Hàng năm có 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
    -Lãnh đạo, chỉ đạo BCH Cômh đoàn, Chi Hội Luật gia, BCH quân sự cơ quan hoạt động có hiệu quả, được cấp trên xếp loại vững mạnh trở lên.
    -Có 100% đảng viên trong chi bộ có nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm có hiệu quả.

Bầu Ban Chấp hành Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

    Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ mới, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí


 

BCH mới ra mắt Đại hội, đồng chí Phạm Thị Hân, Bí thư Đảng đoàn, Thủ trưởng Cơ quan tặng hoa chúc mừng

 

Trần Hùng

[Trở về]