Bản in     Gởi bài viết  
Chung tay vì đồng bào lũ lụt Quảng Bình 
 Để tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho đồng bào bị lũ lụt tỉnh Quảng Bình. Ban biên tập đăng tải số tài khoản của Ban cứu trợ tỉnh Quảng Bình.
   Tên đơn vị thụ hưởng: Ban cứu trợ tỉnh Quảng Bình

    Số Tài khoản: 3761.0.9016364.91099

   Tại Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình

[Trở về]