Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình làm việc của Đại hội VIII (từ ngày 25 đến 27-9- 2014) 
 * NGÀY 25-9: 

 Buổi sáng: Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn Đại biểu dự Đại hội dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ và Lễ đặt vòng hoa trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Buổi chiều: Khai mạc Triển lãm hình ảnh hoạt động của Đại hội MTTQ Việt Nam

 Ngày làm việc thứ nhất của Đại hội: 

 Đại hội Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội; Thông qua Quy chế, Chương trình làm việc của Đại hội; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2009 - 2014); Điều hành thảo luận góp ý Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯMTTQ  Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2009 - 2014). 

 * NGÀY 26-9: 

 Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đọc diễn văn khai mạc đại hội; UBTƯMTTQ Việt Nam khoá VII trình báo cáo Chính trị với Đại hội VIII; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng và Đáp từ của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Tiếp đó, Đại hội sẽ giới thiệu trình bày Báo cáo sửa đổi Điều lệ; Báo cáo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. Các đại biểu Thảo luận và thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII. Đại hội giới thiệu phần hiệp thương Ủy ban Khóa VIII; Trình bày Tờ trình và dự kiến danh sách hiệp thương Ủy ban khóa VIII; Hiệp thương cử Ủy ban khóa VIII. Các đại biểu tham luận tại Hội trường; Hội nghị lần thứ nhất UBTƯMTTQ Việt Nam khóa VIII. 

 * NGÀY 27-9:

 Các đại biểu tham luận và thảo luận tại Hội trường; Báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất UBTƯMTTQ Việt Nam khóa VIII. Công bố danh sách Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và các chức danh lãnh đạo Mặt trận. Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực ra mắt Đại hội; Ra lời kêu gọi của Đại hội; Thông qua Nghị quyết Đại hội. Ban Thường trực họp báo về kết quả Đại hội.

 

[Trở về]