Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ Quỹ an sinh xã hội. 

   Chiều ngày 15 tháng 01 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ của Tập đoàn DIC với số tiền 01 tỷ đồng để triển khai các chương trình an sinh xã hội...

Xem tiếp
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ TIỀN, HÀNG CỨU TRỢ LŨ LỤT NĂM 2020 

     Trong đợt mưa lũ vừa qua, với những thiệt hại nặng nề, tỉnh Quảng Bình đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố; các cơ...

Xem tiếp
Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia ủng hộ Quảng Bình khắc phục lũ lụt 

   Chiều 27-10, tại Ủy ban MTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia đã đến thăm và trao hỗ trợ tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ.

Xem tiếp
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ TIỀN, HÀNG CỨU TRỢ LŨ LỤT NĂM 2020 

    Trong đợt mưa lũ vừa qua, với những thiệt hại nặng nề, tỉnh Quảng Bình đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố; các cơ...

Xem tiếp
Danh sách các đơn vị ủng hộ tiền, hàng cứu trợ do lũ lụt năm 2020 
     Trong đợt mưa lũ vừa qua, với những thiệt hại nặng nề, tỉnh Quảng Bình đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố; các cơ...
Xem tiếp