Phát huy vai trò của Mặt trận các cấp, xứng đáng là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

   Năm 2020, cùng với hệ thống chính trị của tỉnh, Mặt trận các cấp luôn nỗ lực, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở để hoàn thành tốt mọi chức năng, nhiệm vụ,...

Xem tiếp
Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 4, triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 

    Ngày 05-01-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai Chương...

Xem tiếp
UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua... 
    Tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận các cấp tiến hành tổ chức sơ kết, đánh giá các phong trào thi đua yêu nước,...
Xem tiếp
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc 
   Chiều ngày 10 tháng 11 năm 2019, đ/c Nguyễn Công Huấn- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết dân tộc gắn với ngày hội văn hóa quân- dân tại bản Khe...
Xem tiếp
Mặt trận TQVN tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Quý III/2019 

  Chiều ngày 04/10/2019, tại hội trường UBND huyện Quảng Trạch, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Mặt trận quý III năm 2019. nhằm nắm chắc tình...

Xem tiếp