Ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân chuyển đến kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh. 

    (QBĐT) - Sáng nay, 6/12, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII, bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã có bài phát biểu...

Xem tiếp
Ban Công tác Mặt trận thôn Thuận Tiến thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Vì người nghèo... 

   Thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hoá có tổng diện tích đất tự nhiên 153 ha, trong đó, đất nông nghiệp 12,5 ha, đất lâm nghiệp 70 ha, đất ở 10,5 ha, đất khác 62 ha; toàn thôn hiện có 165 hộ,...

Xem tiếp
Mặt trận thành phố Đồng Hới phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

   Trong những năm qua,Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố Đồng Hới tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong...

Xem tiếp
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY Ở TỈNH QUẢNG BÌNH 

  Đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết là tư tưởng chiến lược nhằm cũng...

Xem tiếp
Ban Thường trực Mặt trận huyện Tuyên Hóa làm việc với cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban Thường trực Mặt trận thị trấn về công tác... 

   Thực hiện Hướng dẫn số 53/HD-MTTQ-BTT, ngày 14/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội...

Xem tiếp