Hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 

   Đến thời điểm này, Ủy ban MTTQVN các địa phương trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền và các cơ quan liên quan tổ chức thành công hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri...

Xem tiếp
Phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong xây dựng khối đại đoàn kết 

   Những năm qua, hoạt động của các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn thị xã đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất,...

Xem tiếp
Ủy ban MTTQVN tỉnh: Phát huy vai trò, chức năng quan trọng trong công tác bầu cử 
    Phát huy vai trò, chức năng quan trọng trong công tác bầu cử, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã và đang tích cực, chủ động thực hiện tốt các nội dung công việc cụ thể theo tiến độ đề ra.

 
Xem tiếp
Những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

    Thời gian qua, với chức năng, nhiệm vụ của mình, MTTQ các cấp trong tỉnh cùng với các tổ chức thành viên tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Trong đó, chú trọng...

Xem tiếp
Khẳng định vai trò quan trọng trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh 

   Năm 2020, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã triển khai toàn diện và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong...

Xem tiếp