Ủy ban Mặt trận TQVN thị xã Ba Đồn phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền 

    Giám sát và phản biện xã hội là một trong những chức năng quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. Quyền giám sát và phản biện xã hội của Nhân dân được thực hiện thông qua tổ...

Xem tiếp
Tạo bước đột phá hơn nữa, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh... 
    Phát biểu của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Xem tiếp
MẶT TRẬN XÃ VĨNH NINH VỚI PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA 

  Xác định văn hóa giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người...

Xem tiếp
Đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng... 

    Chiều ngày 8-7, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII. Ban Biên tập trân trọng...

Xem tiếp
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 

    Tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc. Ban Biên tập...

Xem tiếp