Bản in     Gởi bài viết  
Đại hội Chi bộ cơ quan Mặt trận TQVN huyện Lệ Thuỷ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 

Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối Mặt trận, vào lúc 13h30 ngày 12 tháng 03 năm 2020, Đại hội Chi bộ Mặt trận nhiệm kỳ 2020 - 2022 được tiến hành trọng thể tại Hội trường cơ quan Mặt trận với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. 

    Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Khối Mặt trận nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các đại biểu tham dự Đại hội chi bộ Mặt trận TQVN huyên Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2020-2022

   Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu Bi thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Phan Văn Việt được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Phúc Lương được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư.

Đồng chí Ninh Thị Hòa - Bi Thư Đảng ủy Khối Mặt trận huyện Lệ Thủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

  Đại hội chi bộ cơ quan Mặt trận nhiệm kỳ 2020 - 2022 kêu gọi toàn thể Đảng viên, cán bộ, nhân viên phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ cơ quan Mặt trận nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 

Thanh Xuân – Lệ Thuỷ

 

[Trở về]