Bản in     Gởi bài viết  
Đại hội đại biểu Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024. 
    Ngày 21/01/2019. Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024 .

 

   Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Lê Xuân Hoài - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp xã.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam xã Văn Hóa nhiệm kỳ 2019-2014

   Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam xã đã triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 5 nội dung được nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực như: giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư; bảo vệ, xây dựng cảnh quan môi trường; chấp hành pháp luật; phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội; tăng cường công tác phối hợp với cấp uỷ đảng tổ chức đối thoại với nhân dân; phát huy tốt Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám giám sát đầu tư cộng đồng; công tác giám sát, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân được thực hiện tốt; xây dựng tốt các tổ hoà giải ở KDC, các mô hình “Dân vận khéo”, mô hình “Chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” mô hình “Khu dân cư chung tay bảo vệ môi trường” vì vậy xã Văn Hoá về đích nông thôn mới năm 2017 …

Đồng chí Lê Xuân Hoài, Phó Chủ tịch MTTQ huyện phát biểu tại Hội nghị

   Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí: Lê Xuân Hoài - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của Mặt trận xã trong nhiệm kỳ qua, đồng thời ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được và đề nghị nhiệm kỳ tới MTTQ Việt Nam xã cần tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt 5 chương trình hành động do Đại hội đề ra và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và cùng với cấp uỷ Đảng vận động nhân dân xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phát triển bền vững.

  Đại hội đã hiệp thương cử 35 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, hiệp thương cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hoá lần thứ XIX đảm bảo cơ cấu, chất lượng và số lượng.

Đăng Khoa, MT Tuyên Hoá

 

[Trở về]
LỊCH LÀM VIỆC
TIN NÓNG