Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách các đơn vị ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 

     Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Công văn của UBND tỉnh V/v ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2019, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia ủng hộ và đăng ký ủng hộ, Ban Biên tập đăng tải danh sách các đơn vị đã ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2019, tính đến ngày 15/10/2019.

 
1. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh QB: 3.591.000
2. Liên minh hợp tác xã tỉnh: 1.500.000
3. Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh QB: 1.500.000
4. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình: 4.793.000
5. Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh QB: 1.960.000
6. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh QB: 895.000
7. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: 2.198.000
8. Cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy: 7.050.000
9. Công ty TNHH xây dựng công nghiệp CIC Quảng Bình: 1.000.000
10. Sở khoa học và công nghệ tỉnh, Trung tâm kỷ thuật, Chi cục đo lường chất lượng, Trung tâm ứng dụng và thống kê: 15.993.000
11. Ban QLDA phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh QB: 3.400.000
12. Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh: 8.100.000
13. Chi cực văn thư lưu trữ tỉnh: 1.844.000
14. CN Liên minh hợp tác xã -Coop mart Quảng Bình: 3.000.000
15. Chi cục quản lý đất đai - Sở TNMT: 2.100.000
16. Trung tâm Quan trắc - Sở TNMT: 6.417.000
17. Văn phòng đăng ký đất đai - Sở TNMT: 6.519.000
18. Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường: 4.943.000
19. Chi cục bảo vệ môi trường - Sở TNMT: 2.520.000
20. Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở TNMT: 6.160.000
21. Chi cục Biển và Hải đảo - Sở TNMT: 1.933.000
22. Làng SOS Đồng Hới, Quảng Bình: 3.832.000
23. Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng - Sở XD: 3.819.000
24. Sở Tài chính tỉnh QB: 11.473.000
25. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh QB: 12.931.000
26. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh QB: 25.000.000
27. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực Bắc Trung Bộ: 1.000.000
28. Tòa án nhân dân tỉnh: 10.439.154
29. Công ty CP Tư vấn xây dựng Quảng Bình: 2.000.000
30. Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Bình: 6.177.000
31. Ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới: 4.935.286
32. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật QB: 843.000
33. Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp: 23.197.991
34. Công ty CP Sửa chữa đường bộ và XDTH QB: 3.300.000
35. Ngân hàng Hợp tác CN QB: 9.898.800
36. Bảo hiểm xã hội tỉnh QB: 23.723.000
37. Công ty TNHH MTV LCN Long Đại: 15.000.000
38. Công ty TNHH Hà Thọ: 1.000.000
39. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh QB: 5.017.300
40. Công ty TNHH LCN Bắc Quảng Bình: 15.000.000
41. Hiệp hội vận tải ô tô QB: 1.000.000
42. TT điều dưỡng luân phiên người có công tỉnh QB: 4.970.000
43. Truyền tải điện Quảng Bình: 5.000.000
44. Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh QB: 5.831.000
45. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh: 4.400.000
46. Công ty cổ phần vận tải ô tô Quảng Bình: 1.000.000
47. Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh QB: 6.013.000
48. Tỉnh Đoàn Quảng Bình: 5.333.000
49. Ban Tôn giáo tỉnh QB: 1.975.000
50. Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh QB: 305.000
51. Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu QB: 10.000.000
52. Ngân hàng phát triển Việt Nam CN Quảng Bình: 5.000.000
53. Hội Doanh nghiệp tỉnh: 700.000
54Sở Nội vụ Quảng Bình: 7.080.000
55. Trung tâm dạy nghề hổ trợ nông dân tỉnh QB: 1.328.000
56. Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Bình: 2.867.000
57. Tạp chí Nhật Lệ: 600.000
58. Trung tâm tin học và dịch vụ Tài chính công: 2.434.000
59. VP Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh QB: 1.000.000
60. Tổng đội xung phong xây dựng kinh tế tỉnh QB: 2.588.000
61. Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh QB: 9.140.000
62. Sở thông tin truyền thông tỉnh QB6.485.000
63. Hội Chữ thập đỏ tỉnh QB: 2.673.000
64. Trung tâm quản lý bến xe khách tỉnh QB: 9.455.000
65. Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh: 3.012.000
66. Công ty TNHH Gia Phát QB: 5.000.000
67. Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh QB: 3.900.000
68. Hội Nông dân tỉnh QB: 4.020.000
69. Cục Thống kê tỉnh QB: 7.071.000
70. Đài Phát thanh - Truyền hình QB: 20.807.000
71. Ban QLDA đầu tư xây dựng ngành NNPTNT tỉnh QB: 4.381.700
72. Công ty TNHH XD và TM Vĩnh Phúc: 10.000.000
73. Ban Dân tộc tỉnh QB: 3.600.000
74. Bảo Việt Nhân Thọ QB: 3.000.000
75. Công ty Xăng dầu QB: 20.000.000
76. Sở Du lịch tỉnh QB: 3.873.000
77. Chi cục Thủy lợi QB: 3.116.580
78. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh QB: 5.000.000
79. Công Ty TNHH S&D Quảng Bình: 10.000.000
80. Công Ty cổ phần đường sắt Quảng Bình: 20.000.000
81. Công Ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình: 25.000.000
82. Thư viện tỉnh Quảng Bình: 1.669.000
83. Ban Tổ chức Tỉnh ủy QB: 6.445.000
84. Sở Tư pháp tỉnh QB: 13.840.000
85. Sở Y tế Quảng Bình: 6.621.000
86. BQL Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh QB: 1.310.000

(Còn nữa)

[Trở về]