Bản in     Gởi bài viết  
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ỦNG HỘ QUỸ "VÌ NGƯỜI NGHÈO"" NĂM 2020 

     Danh sách các cơ quan, đơn vị ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2020.

 


    1. Liên minh hợp tác xã tỉnh 1.500.000
    2. Cục Thống kê tỉnh QB 7.808.000
    3. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 6.560.000
    4. Truyền tải điện Quảng Bình 5.000.000
    5. Đài Phát thanh - Truyền hình QB 19.264.774
    6. Công ty Xăng dầu QB 1.000.000.000
    7. Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình 37.150.000
    8. Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình 5.000.000
    9. Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình 26.433.000
   10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh QB 10.676.000
   11. Công ty TNHH xây dựng công nghiệp CIC Quảng Bình 2.000.000
   12. Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh QB 1.000.000
   13. Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh QB 2.000.000
   14. Sở Tài chính tỉnh QB 11.184.000
   15. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh QB 4.050.000
   16. Thanh tra Sở Xây dựng QB 2.150.000
   17. Sở khoa học và công nghệ tỉnh và các đơn vị trực thuộc 16.416.000
   18. Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh QB 140.000
   19. Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng - Sở XD 4.200.000
   20. Hội Nông dân tỉnh 4.050.000
   21. Công ty TNHH 1TV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình 10.000.000
   22. Công ty TNHH thương mại dịch vụ Gianh Thúy Quảng Bình 2.000.000
   23. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình 5.333.000
   24. Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình 40.000.000
   25. Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Bình 5.818.427
   26. Công ty CP Tư vấn xây dựng Quảng Bình 1.000.000
  27. Sở Xây dựng tỉnh QB 9.690.000
  28. Cục thuế tỉnh Quảng Bình 19.531.600
  29. Bưu điện tỉnh Quảng Bình 10.000.000
  30. Công ty TNHH MTV LCN Long Đại 15.000.000
  31. Công ty CP Tập đoàn CEO 500.000.000
  32. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh QB 10.000.000
  33. Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Quảng Bình 4.320.461
  34. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên khu vực Bắc Trung Bộ 1.000.000
  35. Công an tỉnh Quảng Bình 10.000.000
  36. Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình 7.533.000
  37. Ban Tôn giáo tỉnh QB 1.810.000
  38. Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương 60.000.000
  39. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 4.070.000
  40. BQLDA "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện KV tiểu vùng Mê Công MP, GĐ2" tiểu DA tại Quảng Bình 1.500.000
  41. DNTN TM Lưu Thông 1.000.000
  42. Hội Người cao tuổi tỉnh 1.000.000
  43. Siêu thị Coop mart Quảng Bình 3.000.000
  44. Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh QB 10.190.000
  45. Tổng đội thanh niên xung phong tỉnh 1.987.000
  46. Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Bình Trị Thiên (VP Vinh Linh, Đồng Hới) 13.955.000
  47. Công ty Cổ phần Đường thủy Quảng Bình 2.000.000
  48. Tỉnh Đoàn Quảng Bình 4.470.000
  49. Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh QB 130.000
  50. Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình 7.070.000
  51. Ban quản lý khu kinh tế QB 11.800.000
  52. Hội văn học nghệ thuật tỉnh 1.137.000
  53. Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông 3.700.000
  54. Hội Chữ thập đỏ tỉnh QB 3.170.000
  55. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 4.660.000
  56. Chi bộ Công ty cổ phần sách và TBGD Quảng Bình. TK 2 Hoàn Lão, Bố Trạch 1.793.000
  57. Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh QB 6.226.000
  58. Ban QLDA phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh QB (Đường Lý Tử Tấn- Đồng Hới ) 3.190.000
  59. Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh QB 3.367.000
  60. Công Ty cổ phần đường sắt Quảng Bình 10.000.000
  61. Trung tâm văn hóa và điện ảnh Quảng Bình 7.400.000
  62. Ngân hàng Hợp tác CN QB 9.670.300
  63. Báo Quảng Bình 10.464.928
  64. Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Bình 4.210.000
  65. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh QB 9.300.000
  66. Bảo hiểm xã hội tỉnh QB 29.873.000
  67. Sở Du lịch tỉnh QB 4.138.100
  68. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường 4.500.000
  69. Công ty Bảo Minh Quảng Bình 1.200.000
  70. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật QB 697.000
  71. Ban Dân vận Tỉnh ủy 4.531.000
  72. Ban Dân tộc tỉnh QB 3.639.000
  73. VNPT Quảng Bình 10.000.000
  74. Trường Đại học Quảng Bình 44.557.295
  75. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình 34.712.573
  76. Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp 21.449.000
  77. Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh QB 7.550.000
  78. Tòa án nhân dân tỉnh 10.192.000
  79. Hội Doanh nghiệp tỉnh 1.000.000
  80. TT điều dưỡng luân phiên người có công tỉnh QB 5.592.000
  81. Sở Nội vụ Quảng Bình 8.340.000
  82. Hội Cựu chiến binh tỉnh 2.000.000
  83. Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Bình 2.373.000
  84. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh QB 3.167.000
  85. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình 22.556.000
   86. Văn phòng Tỉnh ủy QB 15.125.000
  87. Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh 2.840.000
  88. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình 7.934.000
  89. Làng SOS Đồng Hới, Quảng Bình 4.122.000
  90. Văn phòng UBND tỉnh QB 13.425.000
  91. Thư viện tỉnh Quảng Bình 1.694.000
  92. Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình 4.720.000
  93. Công ty Oxalis-Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình 10.000.000
  94. Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 21.993.000
  95. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình  5.000.000
  96. Văn phòng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 5.639.000
  97.Trung tâm bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 4.190.000
  98. Ngân hàng Phát triển CN Quảng Bình 8.026.000
  99. Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi QB 43.000.000
  100. Thanh tra tỉnh 4.500.000
  101. CĐCSTV Đội Kiểm lâm CĐ&PCCC số 1 Đồng Hới  2.254.000
  102. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình  10.250.000
  103. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh QB 8.000.000
   104. Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh 3.621.000

                                        Tổng cộng: 2.418.478.458đ

 

[Trở về]