Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2018 
     Danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2018 (Tiếp theo)

   1. Công ty TNHH TM Hiếu Hằng 10.000.000đ 
   2. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình 10.000.000đ
   3. Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình 2.473.000đ
   4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh và các đơn vị trực thuộc  67.655.000đ
   5. Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình 1.870.000đ
   6. VNPT Quảng Bình 50.000.000đ
   7. Công ty CP Du lịch Sài Gòn Quảng Bình 12.000.000đ
   8. Công ty CP Tổng Công ty Nông nghiệp Quảng Bình 16.548.000đ
   9. Công ty CP Tổng Công ty Sông Gianh Quảng Bình 30.000.000đ 
  10. Văn phòng Tình uỷ 12.713.000đ
  11. Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh 1.100.000đ
  12. Công ty CP Cấp nước Quảng Bình 20.000.000đ
  13. Trường Cao đẳng KT CNN Quảng Bình 29.540.000đ
  14. Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm Quảng Bình 6.473.000đ
  15. Công ty CP Lệ Ninh 10.000.000đ
  16. Tạp chí Nhật Lệ tỉnh 600.000đ
  17. Hội Làm vườn tỉnh 957.000đ
  18. Trung tâm quản lý bến xe khách Quảng Bình 8.443.000đ
  19. Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Quảng Bình 2.830.000đ
  20. Trung tâm Tư vấn xúc tiến đầu tư tỉnh 1.500.000đ
  21. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh và các đơn vị trực thuộc 14.541.000đ
  22. Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ tỉnh 1.272.000đ
  23. Cục Quản lý thị trường 16.140.000đ
  24. Ban Nội chính Tỉnh uỷ 4.060.000đ
  25. Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh 2.858.000đ
  26. Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh 4.345.000đ
  27. Sở Giao thông vận tải tỉnh và các đơn vị trực thuộc 21.747.000đ
  28. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 1.119.000đ
  29. Ban quản lý di tích tỉnh 1.590.000đ
  30. Hội Nhà báo tỉnh 868.000đ

[Trở về]