Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách Ủy viên UBMTTQ tỉnh 

"DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH KHÓA XIII
NHIỆM KỲ 2019 - 2024 "

"(Kèm theo Quyết định số /QĐ-MTTQ-BTT ngày tháng 8 năm 2019
của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh") 


1. Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ

2. Ông Nguyễn Lương Bình - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

3. Ông Trần Quốc Tuấn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn

4. Ông Lê Công Toán - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

5. Ông Đoàn Lương Khuệ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

6. Ông Lương Ngọc Bính, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

7. Ông Mai Xuân Thu, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi tỉnh

8. Bà Phạm Thị Bích Lựa, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh

9. Ông Đinh Minh Thử, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh

10. Ông Lê Hùng Phi, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam tỉnh

11. Ông Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

12. Ông Lê Khánh Hoà, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

13. Ông Phạm Quang Lịch, Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh

14. Ông Nguyễn Văn Thìn, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

15. Ông Nguyễn Văn Thảo (Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp), Trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh

16. Ông Cao Ngọc Tành, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh

17. Ông Ngô Gia Thởi, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh

18. Ông Phan Xuân Luật ,Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh

19. Ông Nguyễn Quốc Trị, Chủ tịch Hội nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin tỉnh

20. Ông Nguyễn Văn Tợi, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh

21. Ông Lê Thuận Văn, Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh

22. Ông Hoàng Văn Mịn, Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh

23. Ông Trần Văn Luận, Chủ tịch Hội Khoa học Kỷ thuật cầu đường tỉnh

24. Ông Nguyễn Tiến Ngữ, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh

25. Ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch Hội người mù tỉnh

26. Ông Phan Đình Tiến, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

27. Ông Trần Đại Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh

28. Ông Nguyễn Trường Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô tỉnh

29. Ông Hoàng Quang Trung, Trưởng Văn phòng đại diện TW Hội Môi trường GTVT Khu vực Miền Trung - Tây nguyên tại Quảng Bình

30. Ông Phạm Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh

31. Ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh

32. Ông Nguyễn Văn Sáu, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh

33. Bà Đỗ Thị Kim Quy, Chủ tịch Hội Nữ hộ sinh tỉnh

34. Bà Phạm Thị Tuyết Vân, Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh

35. Bà Trần Thị Loan, Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh

36. Bà Ninh Thị Hòa - UVTV Huyện uỷ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện Lệ Thủy

37. Bà Lê Thị Minh Hải - UVTV Huyện uỷ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện Quảng Ninh

38. Ông Trần Thanh Sơn - UVTV Thành uỷ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN thành phố Đồng Hới

39. Ông Lê Duy Hưng - UVTV Huyện uỷ - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Bố Trạch

40. Ông Nguyễn An Bình - UVTV Thị uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn

41. Ông Đậu Xuân Thủy - UVTV Huyện uỷ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện Quảng Trạch

42. Ông Phạm Xuân Kỳ - UVTV Huyện uỷ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện Tuyên Hoá

43. Ông Nguyễn Cảnh Tuấn - UVTV Huyện uỷ - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa

44.  Ông Dương Đức Thuận, Giám đốc công ty TNHH Giang Sơn, xã Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thủy (Doanh nghiệp tiêu biểu)

45.  Bà Hồ Thị Thắm, Bản Xà Khía, Lâm Thuỷ, huyện Lệ Thủy (dân tộc tiêu biểu)

46.  Bà Võ Thị Thanh Tú, Thôn Phong Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (tiêu biểu trên lĩnh vực dịch vụ thương mại)

47.  Ông Huỳnh Tiến Dũng (Đại Đức Thích Khải Đạo), Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Lệ Thuỷ - Giám tự chùa Hoằng Phúc

48.  Ông Nguyễn Văn Dân, Thôn Trường Niên, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh (tiêu biểu trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh)

49.  Ông Hồ Văn Bình, Bản Cây Cà, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (dân tộc tiêu biểu)

50.  Ông Phạm Văn Tam, Thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh (tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế trang trại)

51.  Ông Nguyễn Xuân Hiếu, GĐ công ty TNHH – XD Ngọc Hiếu, TP Đồng Hới (doanh nghiệp tiêu biểu)

52.  Bà Hoàng Thị Lệ Hồng, Tiểu thương chợ Ga Nam Lý, TP Đồng Hới (tiểu thương tiêu biểu)

53.  Ông Đặng Ngọc Tám, Ủy viên Ban hộ tự Chùa Phổ Minh, TP Đồng Hới

54.  Ông Trần Văn Phương, Giám đốc doanh nghiệp Đại Phương, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch (doanh nghiệp tiêu biểu)

55.  Ông Nguyễn Hùng Lâm, Phó Chủ tịch HĐMV Giáo xứ Sen Bàng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch

56.  Ông Hồ Văn Phần, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Bản Khe Ngát, TTNT Việt Trung, huyện Bố Trạch (dân tộc tiêu biểu)

57.  Ông Hoàng Văn Thái,  Xã Sơn Trạch (sản xuất, kinh doanh dịch vụ giỏi)

58.  Ông Hồ Thái Bạch, Linh mục giáo họ Đồng Đưng, xã Quảng Minh, TX Ba Đồn

59.  Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH Minh Khiêm, TX Ba Đồn (doanh nghiệp tiêu biểu)

60.  Ông Hoàng Công Sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Quảng Minh, TX Ba Đồn

61.  Ông Hoàng Trung Kiên, Chủ tịch HĐMV xứ Trừng Hải, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch

62.  Bà Nguyễn Thị Tuệ, Xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch (công giáo tiêu biểu)

63. Bà Phạm Thị Liên, Xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch (sản xuất kinh doanh giỏi)

64.  Ông Hoàng Xuân Phú, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa (công giáo tiêu biểu)

65.  Ông Nguyễn Xuân Thiết, Giám đốc Công ty TNHH XD-TM Đại Thạch, huyện Tuyên Hóa (doanh nghiệp tiêu biểu)

66.  Bà Cao Thị Vân, Trưởng bản Kè, xã Lâm Hoá, huyện Tuyên Hóa (dân tộc tiêu biểu)

67.  Ông Hồ Khiên, Trưởng ban Công tác Mặt trận Bản Tà Vờng, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (dân tộc tiêu biểu)

68.  Ông Trần Xuân Tư, Trưởng bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (dân tộc tiêu biểu)

69.  Ông Cao Xuân Thú, Bản Lương Năng, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa (dân tộc tiêu biểu)

70.  Ông Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình

71. Ông Nguyễn Minh Phương, Trưởng phòng Kế hoạch,Tổng hợp Chính sách và Thanh tra, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

72.  Ông Hoàng Đức Thiện, Trưởng phòng kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư

73.  Bà Lưu Thị Thúy Hằng, Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương

74.  Ông Tô Ngọc Hồng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình

75.  Bà Phan Thị Bích Thủy, Giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp

76.  Ông Mai Xuân Thành, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao

77.  Bà Trương Thị Thanh Hoa, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội và trẻ em, Sở LĐTB&XH

78.  Ông Pham Tiến Cảm, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

79. Ông Trần Đình Hiệp, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

80.  Ông Phùng Văn Hưng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình

81.  Bà Phạm Thị Hân - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy,Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh

82.  Ông Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

83.  Ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

84.  Ông Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

85.  Ông Nguyễn Xuân Toàn - UVTT, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQVN tỉnh

86.  Ông Nguyễn Văn Sinh - UVTT, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN tỉnh

87.  Ông Phạm Văn Đồng - UVTT, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQVN tỉnh

88. Bà Nguyễn Thị Thương - UVTT, Trưởng ban Tổ chức - Thi đua  Ủy ban MTTQVN tỉnh

89. Bà Hồ Thị Anh Đào - UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQVN tỉnh

90.  Bà Lê Thị Mỹ Hiền - UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQVN tỉnh

91. Ông Trần Duy Hưng, Phó Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQVN tỉnh

92.  Ông Trần Khắc Định, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQVN tỉnh

 

     

 

 

  
 

[Trở về]