Bản in     Gởi bài viết  
Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV 
   Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/1/2021, dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 đại biểu.
 

 

 

[Trở về]