Bản in     Gởi bài viết  
Ghi nhận từ hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 

    Ngay sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do tỉnh tổ chức, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phát động Cuộc thi “Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp” trong toàn Đảng bộ Khối. Sau hơn 3 tháng triển khai hội thi cấp cơ sở có 64/72 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối tổ chức, với 371 thí sinh tham gia.

 

    Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là văn kiện vô cùng quan trọng, không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Đây là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng và tình cảm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.

   Do vậy, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

   Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đồng thời quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xác định: Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt của Đảng bộ Khối trong năm 2016 và các năm tiếp theo, cần được tổ chức một cách sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

   Ngay sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do tỉnh tổ chức, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phát động Cuộc thi “Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp” trong toàn Đảng bộ Khối. Sau hơn 3 tháng triển khai hội thi cấp cơ sở có 64/72 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối tổ chức, với 371 thí sinh tham gia.

Ban tổ chức trao thưởng cho các thí sinh đạt giải.

   Tại cơ sở, các thí sinh đã mang đến hội thi những báo cáo thuyết trình được chuẩn bị khá công phu, chu đáo, đa dạng, bao gồm những chuyên đề cốt lõi của các văn kiện Đại hội XII của Đảng như: Tư tưởng chỉ đạo, động lực và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong 5 năm tới; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức; Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Quản lý, phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; Tăng cường quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới và về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

   Các báo cáo chuyên đề của thí sinh đều mang tính khái quát cao, tập trung truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới của văn kiện; phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn để làm rõ nội dung các quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong mỗi nội dung văn kiện đã được thông qua tại Đại hội XII của Đảng.

   Từ đó liên hệ với tình hình thực tiễn, vận dụng vào điều kiện thực tế của tỉnh, ngành hoặc cơ quan, đơn vị mình và gắn với triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng từ cấp tỉnh đến cơ sở. Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở cơ sở đã thu hút hàng ngàn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia, đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi và bổ ích.

   Sau hội thi cấp cơ sở, Đảng bộ Khối đã chọn lựa 55 báo cáo viên tiêu biểu, xuất sắc từ 72 đảng bộ, chi bộ cơ sở tham dự hội thi cấp Đảng bộ Khối. Tại hội thi cấp Đảng bộ Khối, các báo cáo viên đã thực sự nỗ lực vượt bậc, chuẩn bị rất tốt nội dung và hoàn thành xuất sắc các phần thi.

   Điển hình là ở phần xây dựng đề cương, đa số các báo cáo viên đã tích cực nghiên cứu, lựa chọn nội dung chuyên đề phù hợp, sưu tầm hình ảnh để minh họa thêm sinh động, phong phú, trình bày đề cương dự thi có chất lượng, công phu, khoa học, nội dung và hình ảnh minh họa rõ ràng, súc tích, số liệu minh chứng chính xác. Ở phần thi thuyết trình, các báo cáo viên đã tích cực nghiên cứu, tập luyện và thể hiện hết khả năng của mình, truyền đạt đúng, đủ theo yêu cầu, bảo đảm về thời gian; làm chủ được kiến thức, có sự đổi mới về phương pháp thuyết trình. Nhiều báo cáo viên dự thi có phương pháp truyền đạt tốt, diễn đạt logic, lôi cuốn hấp dẫn, có sức thuyết phục người nghe.

   Bên cạnh đó, cách thức hỗ trợ, minh họa cho phần báo cáo chuyên đề cũng rất hiệu quả, với những cách thức trình bày mới lạ, cuốn hút. Phần thi trả lời câu hỏi phụ, các thí sinh đã trả lời đúng trọng tâm; một số thí sinh có lập luận chặt chẽ, trả lời trôi chảy, sáng tạo, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc và trách nhiệm bản thân trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.
Mặc dù hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp diễn ra vào những ngày cuối năm, với biết bao công việc bộn bề cần phải tập trung giải quyết, nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban tổ chức hội thi, các cấp ủy trực thuộc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, nỗ lực khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc, động viên các báo cáo viên tích cực chuẩn bị và hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Ban giám khảo đã làm việc hết sức trung thực, khách quan, nghiêm túc, đánh giá công minh, chính xác kết quả các phần thi của các báo cáo viên dự thi. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 4 giải ba cho các thí sinh.
Đặc biệt hội thi đã nhận được sự quan tâm, động viên khích lệ của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các cấp ủy trực thuộc, sự tuyên truyền kịp thời của các cơ quan báo chí, cùng với sự tham gia cổ vũ, động viên nhiệt tình của của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối.

   Thành công của hội thi cũng minh chứng, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu chiều sâu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa to lớn. Qua hội thi, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã nâng cao nhận thức, hiểu biết toàn diện và sâu sắc hơn các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

   Từ đó bổ sung vào chương trình hành động của Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị và của mỗi một cá nhân những việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]