Bản in     Gởi bài viết  
GƯƠNG SÁNG CÁN BỘ TRƯỞNG BẢN 
   Đó là ông Cao Xuân Xiêm, dân tộc Chứt, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh, Trưởng bản Ka Ai, xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá. 

    Nhớ lại thời gian trước đây gia đình ông, cũng như bao gia đình bà con dân tộc Chứt ở xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá, còn nghèo lắm, làm lụng quanh năm mà vẫn không đủ ăn, không đủ mặc, thiếu thốn trăm bề, con cái sinh ra không được học hành. Nhưng những năm trở lại đây, nhất là khi thực hiện đường lối đổi mới, thực hiện các chính sách ưu tiên, đầu thư phát triển KT-XH vùng miền núi, dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của Đảng, Nhà nước, của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đã tạo điều kiện cho gia đình ông cùng bà con dân bản phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo; nhiều hộ gia đình đã trở nên khá giả, con cái được học hành, trong đó gia đình ông là một tấm gương sáng về sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt cho bà con dân tộc thiểu số trong vùng noi theo.

Ông Cao Xuân Xiêm - Uỷ viên UBMT TQVN tỉnh

   Với đức tính cần cù, không quản ngại khó khăn, ông luôn chịu khó học hỏi kinh nghiệm, tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỷ thuật để tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi và nung nấu ý chí quyết tâm vươn lên để thoát nghèo, và rồi cơ hội đã đến, ông đã bàn bạc với vợ con mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, để đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với gia đình, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, buổi đầu cho kết quả khá tốt, từ đó ông đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Đến nay gia định ông đã có 10 ha rừng trồng tràm, keo lại đã cho thu hoạch, lợi dụng đất dọc theo bờ suối, ông đã khai hoang canh tác trên 3 sào, trồng sắn, đậu xanh, lúa và trồng cỏ. Mỗi năm gia đình ông thu được từ 10- 15 tạ đậu xanh, lúa rẫy và sắn, vừa đảm bảo lương thực cho gia đình, vừa phục vụ cho chăn nuôi. Chủ động việc trồng cỏ, trồng sắn, gia đình ông tập trung chăn nuôi trâu, bò, lợn gà để cải thiện cuộc sống và tăng thêm thu nhập. Nhới lại trước đây có thời điểm gia đình ông có trên 70 con trâu bò, năm 2017 và đầu năm 2018 ông bán 18 con giá trị gần 200 triệu đồng. Hiện giờ gia đình ông có 30 con trâu, bò, 30 con lợn thịt và đàn ngan, gà trên 300 con. Do biết cách phòng trừ dịch bệnh tốt, nên trâu, bò, lợn, gà lớn nhanh, ít bị dịch bệnh, trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu nhấp từ 50-70 triệu đồng.

Đàn bò gia đình ông 

   Với suy nghĩ, mình làm được thì bày cách cho bà con dân bản cùng làm theo, để thoát nghèo, ông đã tích cực vận động bà con dân bản không phá rừng chặt cây lấy gỗ, mà nhận đất trồng rừng, phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn gà để có cái ăn, cái mặc, nuôi con học hành, biết cái chữ để sau này về giúp bản, làng. Noi gương ông, phong trào chăn nuôi trâu, bò đàn đã phát triển mạnh ở nhiều bản làng của xã Dân Hoá, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con. Đến nay, bản Ka Ai, xã Dân Hoá đã có 21 hộ phát triển chăn nuôi, có từ 10 con trâu, bò trở lên, 18 hộ có từ 5-10 con trâu, bò và nhiều hộ có từ 2-5 con trâu, bò. Ngoài ra bà con còn phát triển trồng cây keo lai, tràm hoa vàng, phát triền nghề nuôi ông lấy mật đem lại hiệu quả. Kinh tế phát triển, con em được đến trường, đặc biệt, trong năm học 2017-2018, toàn xã có 16 cháu học tại trường nội trú huyện, 08 cháu học ở trường DTNT tỉnh, 12 cháu đang theo học tại các trường cao đẳng, Đại học trong và ngoài tỉnh. Đây sẽ là lực lượng kế tiếp sau này về giúp cho bản làng.

   Ngoài việc làm ăn, phát triển kinh tế gia đình có hiệu quả, ông Cao Xuân Xiêm còn là Trưởng bản và là Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh. Với cương vị của mình, ông luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con dân bản nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, ăn ở sạch sẽ, hợp về sinh, không trong chờ ỷ lại vào sự trợ giúp của Nhà nước, phát huy tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết giúp nhau đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo trên quê hương huyện vùng cao Minh hoá. Đến nay, đời sống vật chất, văn hóa, xã hội của bà con dân tộc Chứt ở bản Ka Ai, xã Dân Hoá khá hơn nhiều so với trước, xã không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 3-4%.

 

Trường bán trú THCS Dân Hoá

   Gặp lại ông tại Hội nghị lần thứ 10 Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019, với khuôn mặt rạng rỡ, ông cho biết gia đình ông và bà con bản Ka Ai có được như ngày hôm nay trước hết là nhờ ơn Đảng, Nhà nước, các cấp uỷ, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư hỗ trợ cho bà con phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, xoá đói giảm nghèo. Ông cho biết, thời gian tới ông và bà con dân bản sẽ tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, để đưa bản Ka Ai trở thành bản kiểu mẫu vùng biên./.

Trần Hùng
 

[Trở về]