Bản in     Gởi bài viết  
GƯƠNG SÁNG TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG BÌNH 

    Người có uy tín có vai trò, vị thế rất lớn đối với các dân tộc thiểu số ở địa bàn dân cư. Họ là những người có khả năng vận động, khuyến khích người dân và cộng đồng dân cư thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

    Với mỗi bản làng của các dân tộc thiểu số, vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng hết sức quan trọng. Vai trò của họ được thể hiện ở mọi mặt của đời sống như: Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và chấp hành pháp luật; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong cộng đồng; trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế; giữ gìn phong tục tập quán, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Trong đó phải kể đến một số gương sáng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số:

   Ông Hồ Văn Pan, già làng Bản Cây Bông, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã nhiều năm. Với cương vị là Chủ tịch Hội người cao tuổi xã, ông đã luôn gương mẫu vận động các cụ cao tuổi trong xã và bà con dân bản, vận động con cháu chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, hăng hái lao động sản xuất, nâng cao đời sống bản thân và gia đình.

Ông Hồ Văn Pan hướng dẫn bà con trồng rừng

   Gia đình ông đã tập trung phát triển kinh tế VACR, hiện nay gia đình ông có 47 con bò, 10 ha rừng keo, 5 ha hồ cá, 5 ha trồng cây ăn quả, 1 ha trồng lúa nước, 5 con lợn và hơn 200 con gia cầm các loại. Đồng thời, tích cực vận động và giúp đỡ nhiều hộ đồng bào tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đời sống kinh tế phát triển, đến nay 6 đứa con của ông đều đã tốt nghiệp đại học, trung cấp (5 đại học, 1 trung cấp) và có việc làm ổn định.

     Chị Y Quyết, Bản Cà Roòng, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch

   Thượng Trạch là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Bố Trạch. Toàn xã có 550 hộ với 2.507 khẩu, đời sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất lạc hậu, năng suất, trình độ dân trí thấp. Trong bối cảnh khó khăn chung của xã, đặc biệt là của Bản Cà Roòng, nơi mình sinh sống, chị Y Quyết đã vận động bà con xóa bỏ những tập tục lạc hậu ở địa phương, định canh, định cư làm nhà ở, sinh sống tại làng, bản; tuyên truyền, vận động bà con nhận thức đầy đủ vè hôn nhân, gia đình, hạn chế tình trạng tảo hôn, đa thê, sinh con vỡ kế hoạch. Hiện nay, trong Bản 100% cưới xin, khai sinh đã ra Ủy ban nhân dân xã đăng ký; tích cực vận động bà con hưởng ứng phong trào không hút thuốc lá nơi công cộng. Chị được bà con tin tưởng bầu là người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

   Anh Hồ Bợt, Bản Cà Xen, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, với chức trách là Thôn đội trưởng Bản Cà Xen, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã thường xuyên vận động bà con nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, hương ước, quy ước của địa phương; vận động bà con trong bản tăng cường nhận thức, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới. Thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa bàn Bản. Hàng năm, anh phối hợp, tham gia đi tuần tra 02 đợt tại biên giới.

   Người uy tín trên địa bàn tỉnh ta trong những năm qua đã đóng góp phần không nhỏ cho sự ổn định và phát triển tại địa phương. Họ còn là những người luôn nắm bắt được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng; những khó khăn, vướng mắc tại cộng đồng dân cư, từ đó phản ánh với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc nghiên cứu, xem xét, giải quyết. Đây là những việc làm rất thực tế có hiệu quả của người có uy tín của tỉnh trong những năm qua. Họ đã và đang đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng dân tộc để không ngừng đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Hồng Huyên - Mặt trận tỉnh

 

[Trở về]