Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ 50 con bò giống tặng đồng bào nghèo khu vực biên giới 
 

     Thực hiện Chương trình an sinh xã hội, nhằm giúp các hộ nghèo ở khu vực biên giới phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình 750 triệu đồng để mua 50 con bò giống tặng cho đồng bào nghèo khu vực biên giới, mỗi con trị giá 15 triệu đồng.

     Dựa trên tình hình thực tế của các huyện có các xã vùng biên giới đất liền và ý kiến đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tỉnh đã thống nhất phân bổ cho 05 huyện có xã khu vực biên giới đất liền, cụ thể: Huyện Lệ Thủy 12 con, huyện Quảng Ninh 6 con, huyện Bố Trạch 6 con, huyện Tuyên Hóa 6 con và huyện Minh Hóa 20 con.

    Để số quà tặng của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sớm đến với các hộ nghèo vùng biên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh đã hướng dẫn Mặt trận các huyện phối hợp với các Đồn Biên phòng trên địa bàn khảo sát lập danh sách các hộ gia đình để làm thủ tục bàn giao bò cho bà con trong thời gian sớm nhất.

    Mỗi con bò được trao đến tay cho người dân thể hiện sự quan tâm của các anh bộ đội Cụ Hồ đối với đồng bào nghèo khu vực biên giới, giúp cho các hộ nghèo ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần tích cực trong thực hiện chương trình an sinh xã hội, mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Bình.

Hoàng Anh – Ban Phong trào

[Trở về]