Huyện Tuyên Hóa hỗ trợ gạo cho các hộ nghèo do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

   Ngày 12/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hóa và nhà tài trợ SCG tổ chức cấp phát gạo cho các hộ nghèo do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tuyên...

Xem tiếp
Đại hội MTTQ Việt Nam xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa thành công tốt đẹp 

     Thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-MTTQ-BTT, ngày 05/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình v/v kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã sau sáp nhập đơn vị hành...

Xem tiếp
Mặt trận TQVN huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị triển khai công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp... 

Chiều ngày 18/5/2020, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo...

Xem tiếp
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện kiểm tra công tác phòng chống covid-19 
   Chiều 25/4/2020 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Bố Trạch kiểm tra tình hình phòng chống covid-19 tại thôn 3- Phúc Đồng xã Phúc Trạch 
Xem tiếp
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NGÔ DƯƠNG TẶNG 143 SUẤT QUÀ HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO XÃ HẢI NINH 

   Nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã bải ngang Hải Ninh, nhất là trong thời điểm tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa qua, Công ty TNHH...

Xem tiếp