Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Quý I/2019 
   Chiều ngày 3/4/2019, tại huyện Quảng Ninh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Mặt trận Quý I.

    Bám sát chương trình hoạt động trong năm, trong Quý I năm 2019 công tác Mặt trận các cấp ở tỉnh Quảng Bình được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần đắc lực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị Giao ban Quý I/2019 tại huyện Quảng Ninh

   Ban Thường trực Mặt trận TQVN các huyện, thị xã, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; đến nay toàn tỉnh Quảng Bình có 404 mô hình về thực hiện Cuộc vận động. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo; vận động xây dựng và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ được Mặt trận các cấp quân tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả thiết thực.

    Đặc biệt, việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp; kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Mặt trận được chú trọng. Tính đến nay, 159 xã, phường, thị trấn ở Quảng Bình đã hoàn thành tổ chức Đại hội Mặt trận TQVN nhiệm kỳ 2019 - 2024 (đạt 100%); Đại hội Mặt trận cấp huyện dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý II/2019.

Khắc Định - VP MTTQ

[Trở về]