Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Minh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 
Sáng ngày 4/3/2020, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Minh Hóa phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

     Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, đồng chí Nguyễn Cảnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN huyện; cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Ban Dân vận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận, Trưởng các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận các xã, thị trấn và các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội Huyện ủy.

 

Toàn cảnh Hội nghị tham gia góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

      Đồng chí Đinh Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận đặt vấn đề Hội nghị: Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có tính chất đặc biệt quan trọng của huyện Minh Hóa trong thời gian tới vì vậy phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, có tầm nhìn, đảm bảo khách quan, toàn diện từ tiêu đề và bố cục báo cáo. Đặc biệt, việc xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 sát với tinh thần chỉ đạo của cấp trên mà còn phải bám sát vào thực tiễn địa phương, xu thế phát triển trong giai đoạn mới và còn định hướng đến năm 2030. Báo cáo rất cần ý kiến đóng góp của hệ thống Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cũng như toàn thể nhân dân huyện nhà. Đây là kênh truyền thông quan trọng đóng góp cho dự thảo Báo cáo ở các góc độ, khía cạnh khác nhau. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu, tham gia góp ý kiến vào các văn kiện có chất lượng, làm cho văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI là sản phẩm kết tinh trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Minh Hóa.

   Đồng chí Đinh Thị Thanh Huyện báo cáo khái quát về nội dung Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025 đồng thời gợi ý, định hướng để Hội nghị tập trung góp ý.

    Để tiến hành góp ý kiến vào dư thao báo cáo đảm bảo chất lượng và có nhiều ý kiến, hội nghị đã chia 3 tổ thảo luận, sau khi các tổ góp hội nghị đã nghe đại diện các tổ báo cáo tóm tắt các ý kiến tham gia, tổng hợp từ các tổ báo cáo kết quả thảo luận có 36 ý kiến các đại biểu đã đánh giá và nhất trí cao với Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đồng thời tập trung xác định chủ đề Đại hội; đề nghị điều chỉnh về văn phong, cách diễn đạt một số nội dung, thêm các số liệu cụ thể về phát triển trồng rừng, chăn nuôi, công tác kiển tra, giám sát của Đảng; bổ sung thêm phần Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 chỉ tiêu về các xã đạt chuẩn nông thôn mới và chính sách cho đồng bào dân tộc trên địa bàn trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo cần tiếp tục cô đọng, ngắn gọn, súc tích hơn.

   Đồng chí Nguyền Cảnh Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN huyện trân trọng cảm ơn các đại biểu dự Hội nghị đã nghiên cứu văn kiện và có những ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết, phong phú vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại Hội nghị, sẽ tổng hợp để nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung phù hợp nhằm hoàn thiện báo cáo chính trị đảm bảo khoa học, chất lượng góp phần xây dựng và phát triển của huyện Minh Hóa ngày càng giàu đẹp.

Hồng Sâm - MT Minh Hóa

 

[Trở về]