Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 
    Sáng ngày 25/2/2020, Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố Đồng Hới phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

    Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Ban Dân vận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận, Trưởng các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố; đại diện chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn thành phố; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận các xã, phường và 50 đồng chí là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố tiêu biểu.

Toàn cảnh Hội nghị tham gia góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ TP Đồng Hới lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

    Đồng chí Trần Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố đặt vấn đề Hội nghị: Do tính chất đặc biệt quan trọng của Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, vì vậy phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, có tầm nhìn, đảm bảo khách quan, toàn diện. Đặc biệt, việc xác định phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tới không chỉ sát với tinh thần chỉ đạo của cấp trên mà còn phải bám sát vào thực tiễn địa phương, xu thế phát triển của giai đoạn 2020 - 2025. Báo cáo rất cần ý kiến đóng góp của hệ thống Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cũng như toàn thể nhân dân thành phố. Đây là kênh truyền thông quan trọng đóng góp cho dự thảo Báo cáo ở các góc độ, khía cạnh khác nhau. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu, tham gia góp ý kiến vào các văn kiện có chất lượng, làm cho văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI là sản phẩm kết tinh trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố.

    Đồng chí Nguyễn Thị Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận đã Báo cáo khái quát về nội dung Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025 đồng thời gợi ý, định hướng để Hội nghị tập trung góp ý.

    Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua kinh tế - xã hội của thành phố có bước phát triển khá. Bộ mặt đô thị có nhiều đổi thay, khang trang, hiện đại. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả; cán bộ Đảng viên, tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, lòng tin trong nhân dân từng bước được củng cố, đóng góp quan trọng trong ổn định và phát triển thành phố. Hoàn thành 14/17 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội XX đề ra. Báo cáo cũng đã chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở dự báo tình hình thành phố trong 5 năm tới, Dự thảo văn kiện đã đưa ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển, xác định nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2020- 2025.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá và nhất trí cao với Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đồng thời tập trung xác định chủ đề Đại hội; đề nghị điều chỉnh về văn phong, cách diễn đạt một số nội dung; bổ sung thêm phần Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 chỉ tiêu về Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế. Báo cáo cần tiếp tục cô đọng, ngắn gọn, súc tích hơn.

   Đồng chí Trần Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố trân trọng cảm ơn các đại biểu dự Hội nghị đã nghiên cứu văn kiện và có những ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết, phong phú vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại Hội nghị, sẽ tổng hợp để nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung phù hợp nhằm hoàn thiện báo cáo chính trị đảm bảo khoa học, chất lượng góp phần xây dựng và phát triển thành phố Đồng Hới ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thu Hương - Mặt trận Đồng Hới

 

[Trở về]