Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014 – 2019 
   Chiều ngày 18/1, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014 - 2019 nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019.  

   Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hoàng Đăng Quang - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh, ông Nguyễn Công Huấn - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ôngTiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Trần Văn Tuân - UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và các vị Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì Hội nghị.

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị  lần thứ 11 Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019

   Năm 2018, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động. Trong đó, đã chú trọng triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên chủ trì như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các chương trình an sinh xã hội khác. Hiện nay, 324 mô hình đã có và 80 mô hình mới của Mặt trận 3 cấp trong toàn tỉnh đang được phát huy tốt tại cơ sở, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng. Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục được tổ chức bài bản, sâu rộng. Bên cạnh đó, việc nắm bắt, tập hợp ý kiến kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu; kết hợp với kết quả sau giám sát. Mặt trận các cấp đã có những đề xuất, kiến nghị sâu sắc, cụ thể tại các phiên họp HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các nhu cầu chính đáng của nhân dân. Trách nhiệm của các sở, ngành trong công tác phối hợp ngày càng rõ ràng, cụ thể hơn về mặt nội dung và tổ chức thực hiện, nhất là phối hợp trong giải quyết các điểm nóng nổi lên ở cơ sở; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại… Nổi bật trong năm 2018 là hoàn thành Đề án hỗ trợ 1.500 con bò giống sinh sản cho hộ nghèo vùng thường xuyên bị thiên tai với trị giá 22,5 tỷ đồng; bàn giao 37 nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch với số tiền gần 3 tỷ đồng trích từ Qũy cứu trợ tỉnh; thực hiện 8 Chương trình truyền hình trực tiếp “Tiếp sức cho đồng bào vùng lũ” trị giá trên 500 triệu đồng từ nguồn tài trợ của các đơn vị,doanh nghiệp.

   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Mặt trận các cấp trong tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đặc biệt, phương thức hoạt động của Mặt trận đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, có sản phẩm cụ thể; hướng về cơ sở. Công tác Mặt trận vừa có tính toàn diện, vừa có chiều sâu, điểm nhấn, được cấp uỷ, chính quyền ghi nhận, nhân dân đồng tình hưởng ứng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh:
Mặt trận các cấp cần tập trung triển khai đến tận cơ sở để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị Số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân để triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, vận động các chức sắc, chức việc tôn giáo, củng cố cơ sở chính trị vùng giáo, góp phần xây dựng xứ, họ đạo bình yên, sống tốt đời, đẹp đạo. Đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, sử dụng hiệu quả Quỹ vì người nghèo, Quỹ cứu trợ tỉnh, nhất là quan tâm tới nhân dân ở vùng cồn bãi, vùng đồng bào dân tộc, người nghèo và gia đình chính sách. Tiếp tục chỉ đạo để triển khai tốt Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh Quảng Bình. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Uỷ ban Mặt trận tỉnh nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đồng thời, thông qua Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; thông qua Nghị quyết Hội nghị Uỷ ban MTTQVN tỉnh lần thứ 11.

Các tổ chức thành viên có thành tích xuất sắc được Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh tặng Bằng khen tại Hội nghị

   Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho ông Trần Văn Tuân – UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Quảng Bình. Nhân dịp này, 2 tập thể đã được UBND tỉnh Quảng Bình tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 2 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018. UBMTTQVN tỉnh được Trung ương Mặt trận TQVN tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc toàn diện; 140 cá nhân được tặng Kỷ niêm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; 15 tập thể và 10 cá nhân được UBMTTQVN tặng Bằng khen; UBMTTQVN tỉnh đã tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” cho 9 tập thể; tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc.


Khắc Định
Văn phòng MT tỉnh
 

[Trở về]