Bản in     Gởi bài viết  
HƯỚNG DẪN GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

    Ngày 25/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh tổ chức cuộc họp các cơ quan, tổ chức và đơn vị về hướng dẫn việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

    Tham dự cuộc họp có đồng chí Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Ủy viên bầu cử tỉnh, cùng các đồng chí Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; Đại diện lãnh đạo và cán bộ tham mưu công tác tổ chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

    Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Trương Văn Hởi, báo cáo kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thông báo điều chỉnh lần thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 Đồng chí Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh phát biểu  


Tiếp đó, đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và lãnh đạo Sở Nội vụ hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục các bước giới thiệu người ứng cử và quy trình làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

 Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh hướng dẫn các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ hướng dẫn các bước quy trình làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh

    Các đại biểu dự cuộc họp đã tập trung thảo luận thống nhất về nội dung, thời gian và các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, thống nhất các biểu mẫu hồ sơ của người được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

Đại biểu tham gia cuộc họp thảo luận

   Theo đó, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 24/2 đến 11/3/2021. Đơn ứng cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo mẫu số 01/HĐBC-QH; đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND.

   Sơ yếu lý lịch người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú. Hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo mẫu số 02/HĐBC-QH, đối với người ứng của đại biểu HĐND tỉnh thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND.

    Người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

TRỌNG TIẾN

[Trở về]