Bản in     Gởi bài viết  
Lan tỏa cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' 
 

   Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình, trong năm 2017, CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được chỉ đạo tuyên truyền, vận động quyết liệt.

    Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc ưu tiên lựa chọn, sử dụng hàng Việt Nam có chất lượng, đồng thời thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của các nhà sản xuất, chế biến, phân phối, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường và người tiêu dùng. Nhờ đó, tỷ lệ mua sắm, sử dụng hàng Việt của nhân dân có chiều hướng gia tăng với tỷ lệ trên 90%. Các kênh phân phối hàng Việt Nam được mở rộng và phát triển với các điểm bán hàng Việt, các siêu thị, chợ và hoạt động đưa hàng Việt về vùng nông thôn của doanh nghiệp. Các mặt hàng Việt Nam có chất lượng cao như lương thực, thực phẩm chế biến, trái cây, quần áo... đang dần thay thế hàng ngoại cùng loại. Đây là dấu hiệu đáng mừng chứng tỏ tâm lý người tiêu dùng đang dần thay đổi. Nếu trước đây họ sính hàng ngoại, thì bây giờ ưu tiên hàng đầu của họ vẫn là các sản phẩm trong nước có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng bảo đảm.

    Ông Trương Văn Hởi- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình cho biết, thành công của CVĐ trước hết được thể hiện ở việc người dân đã có sự thay đổi nhận thức về hàng hóa mà họ sử dụng hàng ngày, ưu tiên lựa chọn sử dụng các sản phẩm do các doanh nghiệp sản xuất trong nước thay vì các mặt hàng ngoại nhập, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ như trước đây.

    Để nâng cao chất lượng CVĐ, theo ông Trương Văn Hởi, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyền truyền, nâng cao nhận thức và ý thức của người người tiêu dùng đối với hàng Việt Nam, làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu và coi việc dùng hàng Việt là nghĩa vụ cũng như trách nhiệm đối với đất nước và dân tộc; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, phân phối, lưu thông hàng hoá của các doanh nghiệp; kiên quyết tẩy chay hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Có như vậy, cuộc vận động mới nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống người dân.

    Được biết, mới đây UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn về việc tăng cường thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích sử dụng hàng hóa được sản xuất trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, các tầng lớp nhân dân tại địa phương nhận thức đúng yêu cầu của CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam…

Theo Daidoanket.vn

 

[Trở về]