Bản in     Gởi bài viết  
Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII 

 

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai, ngày 29/6/2015

(Cả ngày)

Sáng: Tại thành phố Đồng Hới

Hội trường UBND phường  Đồng Mỹ

Chiều: Tại huyện Lệ Thủy

Hội trường UBND  xã An Thuỷ

Chiều : Tại huyện Bố Trạch

Hội trường UBND xã Thanh Trạch

Thứ ba, ngày 30/6/2015

(Cả ngày)

 

Sáng: Tại huyện Quảng Ninh

Hội trường UBND xã Duy Ninh

Sáng :Tại huyện Tuyên Hoá

Hội trường  UBND xã Thanh Hoá

Chiều :Tại huyện Minh Hoá

Hội trường UBND xã Quy Hoá

Thứ tư, ngày 01/7/2015

(Cả ngày)

 

Sáng :Tại thị xã Ba Đồn

Hội trường UBND  xã Quảng Hải

Chiều : Tại huyện Quảng Trạch

Hội trường UBND xã Quảng Lưu

 Thời gian làm việc: Buổi sáng từ 8 giờ, buổi chiều từ 14 giờ 

                                                                           UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

[Trở về]