Bản in     Gởi bài viết  
Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI 

             Thời gian làm việc: Buổi sáng 8 giờ; buổi chiều 14 giờ

Huyện, TX, TP

Thời gian

Địa điểm tiếp xúc cử tri

Đại biểu tiếp xúc

Lệ Thủy

4 điểm

Ngày          05/11/2014

 

Buổi sáng: Tại hội trường UBND xã Liên Thuỷ

 

 

Buổi sáng: Tại Hội trường UBND xã Thái Thuỷ

 

Buổi sáng: Tại hội trường UBND xã Trường Thuỷ

 

Buổi sáng: Tại hội trường UBND xã Ngư Thuỷ Bắc

 

 

- Ông Lê Văn Phúc

- Ông Nguyễn Văn Hoàng

 

- Ông Nguyễn Đình Hiệu

- Bà Trần Thị Ngọc Trâm

 

- Ông Lê Hùng Phi

- Bà Nguyễn Thị Bích Dung

 

- Ông Võ Minh Doang

- Ông Võ Minh Hoài

- Ông Lê Thuận Văn

 

Quảng Ninh

2 điểm

Ngày 05/11/2014

 

Buổi sáng : Tại Hội trường UBND xã Lương Ninh

 

 

 

Buổi sáng: Tại hội trường UBND xã Xuân Ninh

 

 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

- Ông Phan Văn Thường

- Ông Trương Thanh  Sơn

 

- Ông Trần Hải Châu

- Ông Đoàn Ngọc Lâm

 

TP Đồng Hới

3 điểm

Ngày 04/11/2014

 

 

Buổi sáng: Hội trường UBND xã Nghĩa Ninh

Buổi chiều: Hội trường UBND phường Phú Hải

 

- Ông Nguyễn Hữu Hoài

- Ông Trần Văn Bường

 

 

Ngày 04/11/2014

 

 

 

Buổi sáng: Hội trường UBND phường Bắc Lý

 

- Ông Hoàng Nhật

- Ông Nguyễn Văn Thảo

- Bà Phan Thị Yến

 

Bố Trạch

4 điểm

 

 Ngày 07/11/2014

 

 

 

Buổi sáng: Hội trường UBND xã Bắc Trạch

 

Buổi chiều: Hội trường UBND xã Sơn Trạch

 

 

Buổi sáng: Hội trường UBND Thị trấn Hoàn Lão

 

Buổi chiều: Hội trường UBND xã Nhân Trạch

 

Tổ số 6:

- Ông Trần Thanh Văn

- Ông Nguyễn Văn Phúc

- Ông Mai Xuân Hạp

- Bà Phạm Thị Hân

- Ông Lê Văn Khuyến

 

Tổ số 7:

- Ông Nguyễn Xuân Quang

- Ông Phan Đình Linh

- Bà Nguyễn Thị Kim Lan

- Ông Trương Bá Lũy

- Bà Nguyễn Thị Hồng 

Quảng Trạch

02 điểm

 

Ngày 04/11/2014

 

 

 

Buổi sáng : Hội trường UBND xã Quảng Phú

 

 

Buổi chiều: Hội trường UBND xã Quảng Thạch

 

 

- Ông Từ Hồng Sơn

- Ông Đậu Minh Ngọc

 - Ông Trần Hoàng Giang

 

- Ông Hồ An Phong

- Ông Cao Quang Cảnh

TX Ba Đồn

2 điểm

 

 

 

Ngày 07/11/2014

 

 

 

 

Buổi sáng: Hội trường UBND phường

Quảng Thuận

 

Buổi chiều: Hội trường UBND xã Quảng Trung

 

- Ông Trần Thắng

- Ông Đặng Tiến Dũng

 

- Hoàng Đăng Quang

- Ông Nguyễn Huệ

- Bà Nguyễn Thị Liên

 

Tuyên Hóa

2 điểm

Ngày 07/11/2014

 

Buổi sáng: Hội trường UBND xã Thạch Hoá

Buổi chiều: Hội trường UBND xã Lâm Hoá

 

- Ông Mai Công Danh

 - Ông Lương Văn Luyến        

 - Bà Hoàng Thị Gia Khương  

 - Ông Hoàng Dương Hùng   

Minh Hóa

2 điểm

Ngày   07/11/2014

 

Buổi sáng: Hội trường UBND xã Trọng Hoá

Buổi chiều: Hội trường UBND xã Yên Hoá

 

-  Ông Đinh Bình Định         

- Ông Cao Văn Định           

- Bà Cao Thị Hồng Quyên

 

 

[Trở về]