Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI Trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII 

 Thời gian làm việc: Buổi sáng từ 8 giờ, buổi chiều từ 14 giờ

 

Thời gian

Địa điểm

Đại biểu tiếp xúc

Thứ tư, ngày 01/10/2014

(Buổi chiều)

Tại thành phố Đồng Hới

Chiều: Hội trường UBND xã Quang Phú

Ông Hà Hùng Cường

Ông Nguyễn Ngọc Phương

Bà Lê Khánh Nhung

Thứ năm, ngày 02/10/2014

(Cả ngày)

Tại huyện Lệ Thủy

 

Sáng: Hội trường UBND xã Hồng Thủy  

Ông Hà Hùng Cường

Ông Nguyễn Ngọc Phương

Bà Lê Khánh Nhung

Tại huyện Quảng Ninh

 

 Chiều: Hội trường UBND

thị trấn Quán Hàu  

Ông Hà Hùng Cường

Ông Nguyễn Ngọc Phương

Bà Lê Khánh Nhung

Thứ hai, ngày 06/10/2014

(Cả ngày)

 

Tại huyện Tuyên Hóa

 

 

 

Sáng: Hội trường UBND  thị trấn Đồng  Lê

 

Ông Hoàng Đăng Quang

Ông Nguyễn Mạnh Cường

 Ông Trần Minh Diệu

 

 

Tại huyện Minh Hóa

Chiều : Hội trường  UBND xã Hóa Tiến

 

Ông Hoàng Đăng Quang

Ông Nguyễn Mạnh Cường

 Ông Trần Minh Diệu

 

Thứ ba, ngày 07/10/2014

(Cả ngày)

 

Tại thị xã Ba Đồn

 

 

Sáng : Hội trường UBND phường Quảng Thọ

 

 

Ông Hoàng Đăng Quang

Ông Nguyễn Mạnh Cường

 Ông Trần Minh Diệu

 

Tại huyện Quảng Trạch

Chiều : Hội trường UBND xã Quảng Xuân

 

Ông Hoàng Đăng Quang

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Ông Trần Minh Diệu

 

Thứ sáu, ngày 10/10/2014

(Buổi sáng)

Tại huyện Bố Trạch

Sáng : Hội trường UBND xã Hoàn Trạch

Ông Hoàng Đăng Quang

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Ông Trần Minh Diệu

 

[Trở về]