Bản in     Gởi bài viết  
Mặt trận thành phố Đồng Hới sau 2 năm triển thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
 

    Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố Đồng Hới đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 42/KH-MT-BTT về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Nghị quyết số 05 - NQ/TU ngày 13/4/2016 của Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2016 – 2020.

     Trên cơ sở đó, Mặt trận thành phố đã tổ chức thành công hội nghị triển khai và ký cam kết thực hiện Chỉ thị giữa Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 16 xã, phường về 05 nội dung cụ thể, sát thực. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận các xã, phường tổ chức hội nghị triển khai và ký cam kết, đăng ký thực hiện với tổng số 194 mô hình/148 Thôn, Tổ dân phố trên toàn thành phố. Cụ thể có 30 mô hình: "Khu dân cư giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp"; 31 mô hình: "Khu dân cư văn hóa; Khu phố tự quản; gia đình văn hóa, tham gia tốt các hoạt động từ thiện nhân đạo"; 61 mô hình: "Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp"; 46 mô hình: “Khu dân cư an toàn giao thông, lành mạnh, đẩy lùi ma túy và tệ nạn xã hội”; 26 mô hình: "Khu dân cư thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra…. Đây là những mô hình mới hoặc những mô hình đã triển khai nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao nên đòi hỏi Mặt trận các cấp thành phố, đặc biệt là Ban công tác Mặt trận các KDC phải chủ động, sáng tạo trong triển khai; tập trung, tích cực tìm các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ. Các mô hình đều được triển khai bằng việc cụ thể hóa các tiêu chí và được tổ chức ký cam kết giữa Mặt trận, các tổ chức thành viên của Mặt trận đến các hộ dân.

   Song song với các hoạt động trên, Mặt trận thành phố tiếp tục hướng dẫn cán bộ Mặt trận thực hiện tốt các tiêu chí "Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận" với 6 chuẩn mực được khái quát thành 6 tiêu chí rèn luyện đó là: chủ động học tập, rèn luyện; chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ được giao; Phát huy truyền thống Đại đoàn kết toàn dân tộc; Hết lòng phấn đấu vì lợi ích chung của Tổ quốc, của nhân dân;Tự phê bình và phê bình giúp đỡ nhau tiến bộ; Đoàn kết hữu nghị với bạn bè quốc tế, trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Đồng thời, đưa kết quả việc thực hiện Chỉ thị vào tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của Ban công tác Mặt trận và Mặt trận các xã, phường. Chính vì thế, việc triển khai thực hiện Chỉ thị đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện và đồng bộ.

    Sau 2 năm triển khai thực hiện với sự nổ lực của Mặt trận các cấp thành phố, sự chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các tổ chức thành viên và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, đã có 131 mô hình được triển khai và đạt kết quả cao trong đó có sự đóng góp to lớn của nhân với số tiền gần 17 tỷ đồng; phong trào thực hiện nếp sống VMĐT gắn với thực hiện Chỉ thị được đẩy mạnh, giúp cho Đồng Hới ngày càng khởi sắc.

    Những tháng đầu năm 2018, thực hiện “Tháng văn minh đô thị” Đồng Hới, Mặt trận thành phố đã chủ trì phối hợp với các đoàn thể triển khai xây dựng mô hình “Đường hoa, điểm hoa trong khu dân cư” ở các trục đường bị cỏ dại, rác thải 2 bên làm mất vệ sinh, mất mỹ quan, bước đầu khi triển khai Mặt trận các cấp thành phố gặp không ít những khó nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân nên chỉ trong một thời gian gắn, đã có trên 70 thôn, tổ dân phố triển khai xây dựng đường hoa, điểm hoa với tổng chiều dài gần 12.375m và trên 5 nghìn m2 các điểm hoa. Thành công lớn nhất của Mặt trận trong việc triển khai đường hoa đó là ủng hộ và tự nguyện tham gia của đông đảo của các tầng lớp nhân dân do đó kinh phí thực hiện đường hoa, điểm hoa chủ yếu là xã hội hóa, nhân dân tự góp hoa, ngày công, nhiều hộ dân đã tự nguyện dời hoa từ nhà ra đường, trồng và nhận chăm sóc các đoạn đường hoa đi qua nhà. Thông qua việc xây dựng các đường hoa, điểm hoa đã góp phần làm đẹp thêm mỹ quan đô thi, đồng thời tạo sự đoàn kết bà con ở KDC; tạo phong trào thi đua giữa các địa phương, đơn vị.

    Công tác “Vì Người nghèo”, công tác cứu trợ được đổi mới mạnh mẽ trong cả hình thức tuyên truyền vận động xây dựng quỹ và sử dụng quỹ nên đã huy động gần 1 tỷ triệu đồng để hỗ trợ chăm lo cho người nghèo. Nét mới trong công tác này là Mặt trận đã phối hợp tổ chức Chương trình nồi cháo tình thương Đại đoàn kết tại các bệnh viện trên địa bàn vào thứ 5 và thứ bảy hàng tuần của tháng 11 "Tháng Đại đoàn kết" đây là một trong những hoạt động hết sức có ý nghĩa đối với các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện khi không có điều kiện tham gia ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Bên cạnh đó, Mặt trận thành phố đã thực hiện chương trình “Ấm áp lan tỏa”, tổ chức đoàn thăm và tặng quà cho 100 hộ nghèo tại xã Ngân Thủy; Trong phương thức giúp đở hộ nghèo, thay cho hoạt động thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ trong các dịp lễ tết, các ngày kỷ niệm thì từ năm 2017, Mặt trận thành phố phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, Mặt trận các xã, phường khảo sát các hộ nghèo có điều kiện, có nhu cầu thoát nghèo từ đó tập trung các nguồn lực hỗ trợ nhằm giúp các hộ có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Có thể khẳng định hoạt động “Vì người nghèo” của Mặt trận các cấp thành phố đã khơi dậy và phát huy được trách nhiệm của cộng đồng với người nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, đã giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống, góp giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống còn 0,8%.

   Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh, của thành phố được đẩy mạnh, nét nổi bật trong 2 năm qua của Mặt trận các cấp thành phố là công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương đền bù hỗ trợ cho người dân sau sự cố môi trường biển năm 2016, đền bù hỗ trợ trong giải phòng mặt bằng cho các công trình trên địa bàn như: đường Quốc lộ 1A, Cầu Nhật Lệ 2, Vincom Quảng Bình và các dự án khác trên địa bàn thành phố…

   Công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, Mặt trận đã tham mưu mời các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, cùng các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và xã, phường về tham dự ngày tại các khu dân cư, tạo không khí vui tươi phấn khởi, đoàn kết, gắn bó, gần gũi giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; Đây cũng là dịp để Mặt trận các xã, phường và Ban công tác Mặt trận khu dân cư đánh giá lại kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và đã có 1.976 lượt hộ gia đình, các tổ chức thành viên; 16 KDC và 16 Trưởng Ban công tác Mặt trận được Ủy ban MTTQVN các cấp thành phố và Chủ tịch UBND thành phố biểu dương, khen thưởng.

Mặt trận thành phố tổ chức hội nghị triển khai và ký cam kết thực hiện Chỉ thị giữa Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 16 xã, phường

   Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13/4/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy là bước đột phá mới của Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố nhằm hướng về cơ sở, về khu dân cư với mục đích đưa việc học tập và làm theo gương Bác trong hệ thống Mặt trận và mỗi người dân ngày càng sâu rộng hơn, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, đi vào thực tế cuộc sống nhằm mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, làm cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của các cấp Mặt trận thành phố góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh của Thành phố.

   Với những kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định đây là việc làm thiết thực, cụ thể có sức lan toả sâu rộng trong hệ thống Mặt trận các cấp thành phố và cộng đồng dân cư, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ghi nhận những nỗ lực đó tại buổi Lễ kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tặng Bằng khen cho Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố Đồng Hới có thành tích xuất sắc trong học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nguồn động viên lớn để Mặt trận các cấp thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn Chỉ thị số 05.

Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố Đồng Hới nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

    Để làm được điều đó, trong thời gian tới, Mặt trận các cấp thành phố tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, chủ động, tích cực để thực hiện tốt 05 nội dung trong cam kết thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy, tăng cường đồng thuận, phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện Cuộc vận động nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn Thành phố./.

Hồng Thắm – Mặt trận thành phố

[Trở về]