Bản in     Gởi bài viết  
MẶT TRẬN THỊ TRẤN QUÁN HÀU PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ VĂN MINH 

   Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự phối hợp của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể và sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Ban Thường trực UBMT TQ Việt Nam huyện Quảng Ninh, UBMT TQ Việt Nam thị trấn Quán Hàu đã chú trọng công tác tuyên truyền vận động Nhân dân khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng thị trấn ngày càng giàu mạnh.  

   Việc triển khai thực hiện Cuộc vận “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thị trấn Quán Hàu luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội, Mặt trận và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết chỉnh trang và phát triển đô thị Quán Hàu giàu đẹp, văn minh", tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, nhờ đó đã mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi; kinh tế của thị trấn luôn có sự tăng trưởng khá, lĩnh vực văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, quốc phòng-an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được xây dựng ngày càng vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững và phát huy, bộ mặt đô thị của thị trấn Quán Hàu có nhiều thay đổi.

Một góc nhìn của thị trấn Quán Hàu

   Bà Hoàng Thị Tường Vy-Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam thị trấn Quán Hàu cho biết “Xác định Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện có ý nghĩa tích cực, tác động trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Với 5 nội dung xây dựng đô thị văn minh, những năm qua, UBMTTQVN thị trấn Quán Hàu đã tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân dân, đồng thời chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ và Ban công tác Mặt trận khu dân cư, nghiên cứu thực tiễn của địa phương, những mô hình, giải pháp phù hợp, cụ thể, nhằm xây dựng các mô hình hiệu quả nhất.

   Để thực hiện tốt Cuộc vận động, UBMT TQ Việt Nam thị trấn đã bám sát Nghị quyết số 08/NQ-HU của huyện ủy Quảng Ninh, Nghị quyết số 83 của Đảng ủy thị trấn và Kế hoạch của UBND huyện Quảng Ninh, của UBND thị trấn Quán Hàu về chỉnh trang và phát triển đô thị Quán Hàu và vùng phụ cận giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 để tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai thực hiện, đồng thời xây dựng kế hoạch và phát động phong trào "Toàn dân đoàn kết chỉnh trang và phát triển thị trấn Quán Hàu giàu đẹp, văn minh"”.

   Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, UBMT TQ Việt Nam thị trấn đã vận động Nhân dân hiến đất hiến tài sản, đóng góp ngày công, tiền mặt để xây dựng đô thị văn minh; Mặt trận thị trấn Quán Hàu đã vận động được 21 hộ dân hiến hơn 480m2 đất để làm đường giao thông giá trị hơn 290 triệu đồng. Nhiều mô hình được xây dựng và đưa lại hiệu quả thiết thực, như mô hình đường hoa yêu thương; mô hình thu gom, phân loại rác thải; đoạn đường tự quản của các tổ chức thành viên; mô hình xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên các trục đường ở các khu dân cư…góp phần xây dựng đô thị ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp.

   Thực hiện phát triển kinh tế đa ngành, nghề phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, UBMT TQ Việt Nam thị trấn Quán Hàu đã tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trong vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, trên địa bàn thị trấn ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi; tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 13,1%/năm; bình quân thu nhập đầu người đạt khoảng 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,6%. Tình hình an ninh trật tự ngày càng được củng, giữ vững thông qua hoạt động của các tổ an ninh tự quản ở các tiểu khu và việc triển khai lắp đặt, thực hiện mô hình “Camera giám sát an ninh” trên các tuyến đường lớn, các ngã ba, ngã tư đã góp phần giúp lực lượng chức năng giải quyết tốt vấn đề đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

   Phong trào toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hoá ngày càng được chú trọng, chất lượng ngày càng được nâng cao, thị trấn có 7/7 khu dân cư có nhà văn hoá, sân thể thao, năm 2018 có 5/7 tiểu khu đạt tiểu khu văn hoá, trên 93% hộ đạt "Gia đình văn hóa”; hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao diễn ra sối nổi tại các khu dân cư, nhất là vào các dịp lễ tết và các ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước.

   Thông qua việc triển khai các mô hình đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận trong tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu của cuộc vận động. Từ đó mọi người, mọi nhà tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn bản sắc và văn hóa dân tộc, thực hiện tốt quy ước, hương ước ở khu dân cư về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc và truyền thống văn hóa của địa phương, góp phần khơi dậy và phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa của quê hương.

   Những kết quả đạt được thông qua xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết chỉnh trang và phát triển thị trấn Quán Hàu giàu đẹp, văn minh" đã góp phần tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị Quán Hàu ngày càng đổi mới, xứng đáng là trung tâm huyện lỵ Quảng Ninh.

Ngọc Khang

 

 

 

[Trở về]