Bản in     Gởi bài viết  
Mặt trận Tổ quốc thị xã Ba Đồn chăm lo Tết cho người nghèo 
  Giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, đặc biệt là trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về, để mọi nhà, mọi người đều có Tết, không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà của cả cộng đồng xã hội, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, truyền thống tương thân, tương ái, thương yêu con người của dân tộc Việt Nam 

      Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", và góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo trên địa bàn thị xã trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, với phương châm "Nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết". Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” một nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận thị xã tích cực động viên các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng các hoạt động vì người nghèo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của thị xã.

Mặt trận TQVN thị xã Ba Đồn tổ chức trao quà  cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2019

   Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên địa bàn thị xã đã tích cực triển khai các hoạt động chăm lo cho người nghèo, đã được các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân thật sự quan tâm, tích cực hưởng ứng thực hiện tốt. Công tác chăm lo cho người nghèo, tập trung mục tiêu ưu tiên giải quyết tốt nhu cầu về nhà ở giúp người nghèo xóa nhà tạm bợ. Để đảm bảo cho mọi nhà ăn Tết vui vẽ, không có gia đình nào khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019. Trên địa bàn thị xã Ba Đồn hiện nay có 1.182 hộ nghèo cần được quan tâm, giúp đỡ. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN thị xã đã tiếp nhận và phối hợp phân bổ quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được 1.584 suất quà, trị giá 595.650.000 đồng. Mặt trận TQVN thị xã đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên vận động được 1.367 suất quà tết hỗ trợ người nghèo, trị giá 298,6 triệu đồng; Phối hợp với UBND thị xã đã trao 3.653 suất quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo và các đối tượng xã hội khác, trị giá 853.100.000 đồng và 98,985 tấn gạo của Chính phủ; Phối hợp với Hội chữ thập đỏ thị xã, các doanh nghiệp, cùng các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn thị xã 1.821 suất quà, tổng trị giá 466.300.000 đồng. Tính đến nay, trên địa bàn thị xã đã trao 8.425 suất quà, trị giá 2.213.650.000 đồng. Cụ thể (Mặt trận thị xã 1.584 suất quà, trị giá 595.650.000 đồng; UBND thị xã 3.653 suất quà, trị giá 853.100.000 đồng và 98,985 tấn gạo của Chính phủ; Các tổ chức thành viên Mặt trận 1.367 suất quà, trị giá 298.600.000 đồng; Hội CTĐ 1.821 suất quà, trị giá 466.300.000 đồng).

  Giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, đặc biệt là trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về, để mọi nhà, mọi người đều có Tết, không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà của cả cộng đồng xã hội, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, truyền thống tương thân, tương ái, thương yêu con người của dân tộc Việt Nam. Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Mặt trận TQVN từ thị xã đến cơ sở quyết tâm đoàn kết, chung sức, chung lòng tiếp tục ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" đạt được những thành tích cao hơn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xây dựng thành công chương trình nông thôn mới, đó cũng là hành động thiết thực nhất, thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà Đảng ta đang phát động./.

Văn Châu 

[Trở về]