Bản in     Gởi bài viết  
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa tích cực tham gia xây dựng chính quyền 

    Nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Tuyên Hóa đã phối hợp với UBND các cấp, ngành, đoàn thể cùng vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

     Thực hiện công tác tham gia xây dựng chính quyền, năm 2018, Ban Thường trực Mặt trận huyện Tuyên Hóa đã tập trung chỉ đạo trong hệ thống Mặt trận từ huyện đến Ban công tác Mặt trận khu dân cư tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị các cấp. Đồng thời, phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong năm, đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật 465 cuộc với 34.829 lượt người tham gia; lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của chi đoàn, chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ thông qua hệ thống loa truyền thanh tại các cụm dân cư thu hút sự quan tâm theo giỏi của các tầng lớp nhân dân; phối hợp với phòng Tư pháp cung cấp tờ rơi, tài liệu tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật…Sau khi có kiến thức về pháp luật, Ban công tác Mặt trận thôn, bản, tiểu khu chỉ đạo 143 tổ hòa giải và hoà giải thành công 170/203 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,74%.

    Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng xây dựng chính quyền ngày càng hiệu quả. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, tổ chức giám sát việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn những nội dung công khai để dân biết, dân bàn, dân tham gia ý kiến. Trong năm, Mặt trận đã phối hợp với Phòng, ban liên quan tổ chức 4 cuộc giám sát việc thực hiện quản lý, thu, chi, Quỹ “Vì người nghèo” và công tác tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ năm 2016 và 2017… Đồng thời, phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền huyện tham gia đối thoại với nhân dân 06 cuộc như: Lĩnh vực đất đai và ô nhiễm môi trường ở xã Tiến Hóa, đối thoại với với cán bộ, đảng viên tại thị trấn Đồng Lê, xã Văn Hoá và Thanh Hoá về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII... Ngoài ra Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể còn tham gia với xã Tiến Hóa đối thoại với bà con nhân dân về giải quyết đền bù sự cố môi trường biển; đối thoại với bà con nhân dân thôn Thanh Châu, xã Châu Hóa về lĩnh vực đất đai của các họ giáo; đối thoại với bà con nhân dân xã Phong Hóa về lĩnh vực đất đai của các hộ dân… Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát công tác nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ Mặt trận được nâng lên và vai trò của Mặt trận thể hiện rõ nét, được sự ủng hộ tích cực của người dân, đồng thời tạo niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội trên địa bàn huyện

    Năm vừa qua, Mặt trận huyện Tuyên Hóa đã tiếp 100 lượt với 126 công dân đến phản ánh, khiếu nại và tiếp nhận 98 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nội dung phản ánh chủ yếu về lĩnh vực tranh chấp đất đai, rà soát hộ nghèo, đền bù giải phóng mặt bằng, sự cố môi trường biển và một số chế độ chính sách khác. Thông qua công tác tiếp dân và tiếp nhận đơn thư, lãnh đạo các cấp, các ban, ngành trả lời kịp thời những vấn đề mà nhân dân phản ánh, đồng thời giải thích một số ý kiến mà nhân dân chưa hiểu rõ để tăng thêm sự đồng thuận trong nhân dân. Một số kiến nghị chưa có cơ sở trả lời đã được lãnh đạo tiếp thu và giao cho các ban, ngành chức năng thẩm tra xác minh làm rõ và giải quyết theo quy định.

    Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, nổi bật là công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua cuộc vận động, Mặt trận các cấp trong huyện đã đa dạng hóa các hình thức như: hội nghị, công tác chỉ đạo điểm, hội họp, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở cơ sở đăng ký xây dựng khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa; tổ chức cho các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, hộ gia đình đăng ký các danh hiệu văn hóa. Nhờ đó, diện mạo của nhiều địa phương trong huyện có nhiều bước phát triển đầy khởi sắc về kinh tế cũng như văn hóa, xã hội.
Nhằm giúp đỡ người dân giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, Mặt trận huyện thông qua các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ thiệt hại do bão số 10 năm 2017 gây ra với tổng số tiền gần 1, 2 tỷ đồng; khảo sát, tập huấn kỷ thuật chăn nuôi và cấp hỗ trợ 182 con bò lai sinh sản cho 182 hộ nghèo với số tiền 2.730 triệu đồng. Năm 2018 Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện còn vận động thu các nguồn quỹ, gồm: quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Ủng hộ vì đồng bào dân tộc thiểu số” với tổng số tiền trên 747 triệu đồng, trong đó Quỹ “Ủng hộ vì đồng bào dân tộc thiểu số” có 134 đơn vị tham gia ủng hộ với số tiền trên 430 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” huyện có trên 100 cơ quan, đơn vị ủng hộ với số tiền 317 triệu đồng…

    Nhằm thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng chính quyền hiệu quả hơn, thời gian tới các cấp Mặt trận huyện Tuyên Hóa sẽ tích cực tham mưu cho Ban Thường trực Huyện uỷ về công tác chỉ đạo Đại hội Mặt trận cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2024, tiến tới đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, đổi mới về phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Phối hợp với UBND, các ban ngành, đoàn thể huyện để tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng chính quyền về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” năm 2019.

   Giám sát công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; Giám sát việc rà soát, cấp kinh phí hỗ trợ giống cây lâm nghiệp bị thiệt hại do bảo số 10 năm 2017 gây ra tại các xã, thị trấn; Giám sát việc duy trì, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo; 60 mô hình thực hiện Đề án 02 – 1133 về xây dựng tuyên truyền vận động chấp hành pháp luât trong cộng đồng dân cư theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 từ năm 2013 đến năm 2018 tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Giám sát việc quản lý các khoản thu, chi từ nguồn huy động đóng góp của Hội phụ huynh học sinh tại các trường THPT; THCS; Tiểu học; Mầm non trên địa bàn huyện; Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định 124/QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; phối hợp các ban ngành, đoàn thể huyện tham mưu lựa chon nội dung mà nhân dân quan tâm đề nghị lãnh đạo huyện trực tiếp đối thoại với nhân dân. Tăng cường sự phối hợp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, chú trọng các văn bản pháp luật mới ban hành, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư…

Trần Minh Khai - PCT MT Tuyên Hoá

[Trở về]