Bản in     Gởi bài viết  
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa trong công tác giúp đỡ người nghèo, an sinh xã hội. 

    Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” của dân tộc, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp huyện triển khai nhiều hoạt động, huy động nguồn lực của toàn xã hội hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, bảo đảm công tác an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

   Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ký Chương trình phối hợp với UBND huyện về vận động giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 - 2020. Thông qua chương trình phối hợp, trách nhiệm của UBND, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp được nâng cao, bảo đảm không để các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mà không có sự hỗ trợ của MTTQ và các đoàn thể.

   Những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông, các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu, rộng đến các tầng lớp nhân dân chủ trương, chính sách của Đảng về giảm nghèo; vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ giúp đỡ đồng bào dân tộc, nhất là vào Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận trong quá trình bình xét hộ nghèo, cận nghèo tại cơ sở; phối hợp tiến hành rà soát hộ nghèo, bảo đảm tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân. Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện tốt công tác rà soát, nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của người dân ở địa bàn dân cư, những hộ nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo để có biện pháp giúp đỡ kịp thời.

Mô hình chăn nuôi bò phát triển sản xuất ở Bản Kè, xã Lâm Hoá

   Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo nhiều hình thức quyên góp phong phú, thu hút đông đảo những tấm lòng hảo tâm trong, ngoài nước và các tầng lớp nhân dân tích cực giúp đỡ người nghèo. Trong Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2017, 2018, Quỹ Vì người nghèo các cấp vận động được trên 1,400 tỷ đồng. Công tác vận động, quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn Quỹ Vì người nghèo thực hiện minh bạch, công khai, tiếp tục được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Từ nguồn quỹ địa phương vận động được và các nguồn hỗ trợ khác của TƯ, tỉnh, trong 2 năm qua Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã đầu tư, xây mới, sửa chữa 112 nhà ở cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc với số tiền 4,7 tỷ; thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ khó khăn đột xuất, khám, chữa bệnh, hỗ trợ vốn sản xuất với hàng nghìn trường hợp với số tiền trên 4,5 tỷ đồng.

   Công tác chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, đặc biệt là hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào dân tộc đã trở thành điểm sáng của huyện, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác an sinh xã hội giúp các hộ nghèo được ở trong căn nhà mới đầm ấm nghĩa tình đoàn kết, nhân ái, góp phần giúp đỡ, động viên người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã phát huy tốt vai trò chủ trì, hiệp thương với các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện phong trào giảm nghèo cho các hội viên của mỗi tổ chức, như: Phong trào “Giúp hội viên Cựu chiến binh nghèo” của Hội Cựu chiến binh; “Sản xuất, kinh doanh giỏi giúp hội viên nghèo” của Hội Nông dân; phong trào “Mái ấm Công đoàn” của Liên đoàn Lao động; phong trào “Mái ấm tình thương” của Hội Liên hiệp phụ nữ;… thu hút đông đảo các tổ chức, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia.

   Để phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới, MTTQ, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp trong huyện tích cực triển khai các hoạt động chăm lo cho người nghèo, tiếp tục huy động mọi nguồn lực của xã hội chăm lo giúp đỡ người nghèo; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần phát huy hiệu quả, sử dụng đúng mục đích các nguồn lực của Nhà nước, xã hội để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của huyện. Trước mắt, MTTQ các cấp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ Quỹ Vì người nghèo để có nguồn lực cùng với nguồn vốn khác, phấn đấu hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững của huyện trong giai đoạn 2016 – 2020 góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện./.

Minh Khai - PCT MT Tuyên Hoá

 

[Trở về]
LỊCH LÀM VIỆC
TIN NÓNG