Bản in     Gởi bài viết  
Mặt trận TQVN các cấp trong tỉnh tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 
    Thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, trong những ngày qua, Mặt trận Tổ quốc các địa phương trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền và các cơ quan liên quan tổ chức thành công Hội nghị cử tri, lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là bước quan trọng trong quy trình bầu cử, nhằm lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. 

    Hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức đã thống nhất thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh Quảng Bình gồm 10 người; 89 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp huyện lập danh sách 492 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 6.681 ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

    Để chuẩn bị tổ chức tốt Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, ngày 19/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Đài PTTH, Báo Quảng Bình, Trang Thông tin điện tử UBMT tỉnh tăng cường tuyên truyền về Luật tổ chức Quốc hội và HĐND, Luật bầu cử trong hệ thống MTTQ và các tầng lớp Nhân dân, qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND trong bộ máy nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu Quốc và đại biểu HĐND; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri trong xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.

   Theo đó, từ ngày 21/3/2021 đến 13/4/2021, trên địa bàn tỉnh, các khu dân cư có người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cư trú, không khí tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử diễn ra sôi nổi. Mặt trận cấp xã phối hợp với chính quyền địa phương, Ban công tác Mặt trận khu dân cư và các cơ quan có người ứng cử chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức tốt Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

   Các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đã được tổ chức đúng quy trình, thực sự phát huy tính dân chủ trong Nhân dân. Cử tri tham gia Hội nghị đông đủ và phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, gửi gắm sự tín nhiệm cao đối với những người ứng cử. Theo ý kiến của nhiều cử tri, những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ này so với nhiệm kỳ trước đã được nâng cao về chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn người đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Cử tri biểu quyết nhất trí cao tại Hội nghị lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú của các ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

   Cử tri nơi cư trú là những người hiểu rất rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống, cung cách ứng xử, quan hệ với bà con trong cộng đồng, xã hội... của người ứng cử. Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là một bước quan trọng trong Quy trình hiệp thương bầu cử. Đây cũng là dịp để người ứng cử gặp gỡ và củng cố niềm tin với cử tri. Thông qua các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, bà con đã phát biểu thẳng thắn dân chủ, cởi mở và có tinh thần trách nhiệm, có ý thức xây dựng và bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ứng cử viên đại biểu QH và HĐND các cấp đã tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri và thể hiện quyết tâm làm tròn trách nhiệm của một đại biểu nếu được nhân dân tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

    Những ý kiến đóng góp, nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử là những cơ sở rất quan trọng để Ủy ban MTTQ các cấp xem xét lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu QH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trình Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là một bước quan trọng trong quy trình bầu cử, nhằm lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và cũng là điều kiện quan trọng góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

 

Hùng Trần
 

[Trở về]