Bản in     Gởi bài viết  
Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình phân công điều động cán bộ công chức 
 

     Thực hiện Đề án số 01 về công tác tổ chức cán bộ và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, trong tháng 4 năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh đã phân công, điều động một số cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, cụ thể như sau:

   1. Điều động đồng chí Nguyễn Văn Sinh, UVTT – Trưởng Ban Dân chủ Pháp luật nhận nhiệm vụ Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo.

   2. Điều động đồng chí Phạm Văn Đồng, UVTT – Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Phong trào.

    3. Điều động đồng chí Hồ Thị Anh Đào, UVTT – Trưởng ban Phong trào nhận nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo.

    4. Điều động đồng chí Lê Thị Mỹ Hiền, UVTT – Trưởng ban Tuyên giáo đến nhận nhiệm vụ Trưởng ban Dân chủ Pháp luật.

    5. Điều động đồng chí Trần Xuân Hùng, Phó Trưởng ban Phong trào nhận nhiệm vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo.

    Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo để các đơn vị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố biết, thuận tiện trong liên hệ công tác./.

Ban Tuyên giáo

[Trở về]