Bản in     Gởi bài viết  
Mặt trận TQVN tỉnh với công tác bảo đảm an sinh xã hội sau 5 năm nhìn lại 

Trong nhiệm kỳ qua, Công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo luôn được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm thực hiện. Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, MTTQ các cấp đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần tích cực thực hiện tốt các mục tiệu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

   Xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận TQVN các cấp, trong những năm qua, Mặt trận TQVN tỉnh luôn tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện nhiều hoạt động về công tác an sinh xã hội giúp đỡ hộ nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội vươn lên trong cuộc sống như: Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ và thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện khác nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủng hộ Quỹ  "vì người nghèo" năm 2017

   Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua (nhiệm kỳ 2014-2019), Mặt trận TQVN các cấp trong tỉnh với nhiều hình thức vận động đa dạng, phong phú, sáng tạo như: Tổ chức Lễ phát động ủng hộ, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; thực hiện “Tháng hành động vì người nghèo” (17/11 đến 18/11 hàng năm)”; tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” trên sống PTTH tỉnh, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động của tổ chức, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội về chăm lo, giúp đỡ, hỗ trợ cho người nghèo, đã vận động góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” hơn 38,2 tỷ đồng.

   Công tác cứu trợ cũng luôn được Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện tốt. Trong những năm qua, tỉnh ta liên tiếp chịu ảnh hưởng lớn của những đợt thiên tai, nhân tai như: Sự cố môi trường biển do Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Fomosa đóng tại Vũng Áng gây ra. Cuối năm 2016 tỉnh ta lại bị 2 cơn lũ lịch sử và cơ bảo lớn số 10 năm 2017 đã gây nhiều thiệt hại nặng nề cho Nhân dân trong tỉnh. Trước những thiệt hại nặng nề đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và Ban Cứu trợ tỉnh đã phối hợp với Đài PTTH tỉnh và các cơ quan truyền thông kêu gọi, vận động ủng hộ hơn 395 tỷ đồng.

  Ngoài ra, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ 25 tỷ đồng để xây dựng, khắc phục, nâng cấp các công trình an sinh vì cộng đồng nghèo trên địa bàn tỉnh.

Lễ khánh thành ban giao 43 nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Trọng Hóa và xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa năm 2019

   Thông qua các loại Quỹ này, MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 927 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo bị thiệt hại do thiên tai gây ra với số tiền trên 30 tỷ đồng. Trong đó, trọng điểm là hỗ trợ xây dựng 146 nhà ở cho hộ nghèo bị thiệt hai do thiên tai tại 6 xã: Lâm Hóa, Thanh Háo (huyện Tuyên Hóa); Tân Trach, Thượng Trạch (huyện Bố Trạch); Trọng Hóa, Dân Hóa (huyện Minh Hóa); Trường Sơn (huyện Quảng Ninh); Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy) với số tiền gần 11,8 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 5.331 hộ nghèo về vật tư, phân bón, giống cây trồng vật nuối, máy móc thiết bị….với số tiền trên 40 tỷ đồng. Đặc biệt, từ tháng 9 năm 2017, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án ĐA/85-BTT về hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2018 với 2050 bò cái lai sinh sản trị giá 30,75 tỷ đồng.

Chương trình truyền hình thực tế "Tiếp sức cho người nghèo vùng bị thiên tai" năm 2018 tại thị xã Ba Đồn

    Đi đôi với việc hỗ trợ cho hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, đầu tư phát triển kinh tế, MTTQ các cấp còn hỗ trợ xây dựng, tu sửa các công trình thiết yếu phục vụ cộng đồng nghèo như: Hỗ trợ sửa chữa, xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, công trình nước sạch, hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở các các thôn, bản thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh với số tiền trên 730 triệu đồng. Hỗ trợ cho hơn 1.400 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…với số tiền trên 3.5 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho hơn 400 lượt người nghèo, người gặp khó khăn do mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền trên 258 triệu đồng. Tổ chức thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo với trên 59.000 suất quà trị giá 20,6 tỷ đồng; hỗ trợ đột xuất và thực hiện các công trình an sinh xã hội khác với số tiền trên 345 tỷ đồng…

Đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Mặt trận TQVN tỉnh thăm, tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Trọng Hóa 

   Với việc hỗ trợ xây dựng nhà ở, đầu tư phát triển sản xuất, người dân được tập huấn về kỹ thuật, chuỗi giá trị hàng hóa và nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, xây dựng các mô hình sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh, đặc biệt, là với đồng bào DTTS, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 14,42% tương đương 34. 083 hộ nghèo năm 2016 xuống 6,98% tương đương 17.298 hộ nghèo cuối năm 2018; góp phần quan vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh lên 63 xã năm 2018.

   Nhìn lại một nhiệm kỳ qua, có thể khẳng định rằng với sự nỗ lực, phấn đấu của Mặt trận TQVN các cấp, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân; Công tác an sinh xã hội giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội ở tỉnh ta đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực. Đời sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội ở tỉnh ta từng bước được cải thiện, nhiều hộ nghèo đã tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững; một số người khuyết tật tự lực vươn lên tham gia phát triển kinh tế, nuôi sống bản thân, hoà nhập với cộng đồng. Với những kết quả đó, Mặt trận các cấp trong nhiệm kỳ qua đã góp phần tích cực vào công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh./.
 

Trần Hùng

[Trở về]