Bản in     Gởi bài viết  
Mặt trận TQVN xã Ba Đồn làm tốt công tác chăm lo cho người nghèo 
     Trong năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm tăng cường, phát huy hơn nữa ý chí tự lực tự cường, tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân hăng hái tham gia lao động sản xuất, vươn lên làm giàù chính đáng, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

      Mặt trận TQVN thị xã Ba Đồn luôn xác định công tác chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo phát triển kinh tế, xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác Mặt trận. Từ đó, Ban Thường trực UBMT thị xã đã chủ trì, phối hợp, hướng dẫn UBMT các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, nhằm góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn Thị xã.

   Năm 2019, MTTQ thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt việc vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, đồng thời, phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, kêu gọi các tổ chức, các nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các trường học trên địa bàn hưởng ứng tham gia thực hiện. Bên cạnh đó Mặt trận TQVN thị xã đã tích cực phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên chủ động liên hệ các nguồn lực bên ngoài, các tổ chức từ thiện, các doanh nghiệp trong cả nước quan tâm, sẻ chia chăm lo cho người nghèo. Từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo", trong năm 2019, Ban Thường trực Mặt trận thị xã đã hỗ trợ xây dựng 17 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng sân nhà văn hóa thôn; mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy học ở các trường học, trị giá trên 725 triệu đồng. Đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người toàn thị xã đạt 40,9 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,87%.

Ông Nguyễn An Bình - Chủ tịch MTTQ thị xã thăm tặng quà cho gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2020

    Đặc biệt, trong dịp tết Nguyên đán năm 2020, Mặt trận thị xã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động, kêu gọi các đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã, cán bộ, công chức các cơ quan trên địa bàn được 7.851 suất quà, trị giá 2.059.200.000 đồng để hỗ trợ quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khan, các đối tượng BTXH, người có công và thân nhân người có công, Hội đồng mục vụ, giáo dân tiêu biểu, đảng viên gốc giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. Bên cạnh đó, Thị xã đã tiếp nhận và phân bổ 99 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ các hộ có nguy cơ thiếu đói; tặng hơn 1.300 cặp bánh chưng cho hộ nghèo. Qua đó tạo động lực, mang lại niềm tin để người nghèo vươn lên trong cuộc sống, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống nhân văn, nhân đạo của dân tộc Việt Nam. Những kết quả đó cho thấy công tác Mặt trận các cấp trên địa bàn Thị xã không ngừng được đổi mới về nội dung, nâng cao chất lượng, đã chủ động phối hợp thực hiện tốt các cuộc vận động, tạo thành phong trào sâu rộng có sức lan tỏa góp phần nâng cao nhận thức của các cấp các ngành trong việc chung tay, góp sức quan tâm chăm lo cho người nghèo, thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội.

    Đi đôi với việc làm tốt công tác chăm lo cho người nghèo, Mặt trận TQVN thị xã đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với nhiều mô hình, hoạt động tự nguyện, tự quản được xây dựng trong cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn thị xã hiện có 07/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 23.340 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 84,5%; có 72/98 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa chiếm tỷ lệ trên 73,5%. Hằng năm, 100% khu dân cư đều tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

   Năm 2020, Mặt trận TQVN thị xã tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường đồng thuận xã hội, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Từ đó tạo hành động chung chặt chẽ, thống nhất và hiệu quả giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, nuôi dưỡng và phát huy mọi tiềm năng, nội lực từ trong nhân dân chung sức xây dựng thị xã Ba Đồn giàu đẹp, văn minh./.

 

Văn Châu - Mặt trận thị xã


 

[Trở về]