Bản in     Gởi bài viết  
MẶT TRẬN XÃ TÂN NINH CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
   Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Ninh đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các tổ chức thành viên, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

   Việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được Ủy ban MTTQVN xã Tân Ninh tham mưu cho Đảng ủy, phối hợp với chính quyền xã tổ chức triển khai tới các ngành, đoàn thể, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn nhằm tạo sự thống nhất thực hiện, lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng NTM vào các hội nghị, buổi sinh hoạt hoặc gắn với các phong trào, hoạt động cụ thể. Qua đó, phong trào đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp Nhân dân, thu hút 100% khu dân cư và hộ gia đình đăng ký thực hiện 5 nội dung cuộc vận động, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Anh Phan Hữu Đạt, Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Ninh cho biết: Trong quá trình xây dựng NTM, MTTQVN xã luôn tuyên truyền, vận động Nhân dân với phương châm “Nghe dân nói, nói dân nghe”. Đồng thời phát huy vai trò của Nhân dân trong XDNTM, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh”.Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức thành viên đã lồng ghép nội dung tuyên truyền XDNTM vào các phong trào, hoạt động cụ thể như: phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi; Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch; Cựu chiến binh gương mẫu; Hội Người cao tuổi với phong trào Tuổi cao guơng sáng…

    Qua phong trào chung sức xây dựng NTM, nhận thức của người dân được nâng lên, từ đó tự nguyện đóng góp tiền của, công sức xây dựng NTM. Nhân dân đã tự nguyện hiến 20.867m2 đất, 40m tường rào và hơn 1.700 cây các loại; đóng góp hơn 4,2 tỷ đồng xây dựng 8,3km đường liên giao thông. Về tiêu chí thủy lợi, trường học, với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, huyện, cùng với sự góp sức của Nhân dân đã bê tông hóa 8,5km hệ thống kênh mương nội đồng trị giá 10,2 tỷ đồng; rải cấp phối nội đồng 0,4 tỷ đồng; xây dựng nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ 1,5 tỷ đồng; xây dựng sửa chữa trường học hơn 22 tỷ đồng. Đối với các công trình văn hóa, đã xây mới nhà văn hóa thôn Quảng Xá với kinh phí 0,5 tỷ đồng; nhà văn hóa thôn Nguyệt Áng, Hòa Bình trị giá 1,3 tỷ đồng; sữa chửa 2 nhà văn hóa thôn Thế Lộc, Hữu Tân với số tiền 0,6 tỷ đồng....Tổng nguồn lực xây dựng NTM đến nay của xã Tân Ninh gần 90 tỷ đồng.

Lễ ký kết xây dựng mô hình điểm thực hiện cuộc vận động "TDĐKXDNTM, ĐTVM" năm 2019 

   Để góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, Ủy ban MTTQVN xã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động Nhân dân mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đa dạng hóa các ngành nghề, giảm nghèo bền vững, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

   Ủy ban MTTQVN xã Tân Ninh và các tổ chức thành viên phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay; các nguồn hỗ trợ từ vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa để hỗ trợ xây, sửa nhà cho các hộ chính sách, các hộ nghèo hàng trăm triệu đồng; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống còn 4,6%.

   Trong phong trào xây dựng Nông thôn mới ở xã Tân Ninh, nổi bật nhất là Mặt trận thôn Quảng Xá. Với vai trò là cầu nối, Ban công tác mặt trận thôn Quảng Xá đã huy động mọi nguồn lực trong Nhân dân như vận động xây dựng đường bê tông trên 3 tỷ đồng; xây dựng đình làng và chùa trị giá hơn 2 tỷ đồng...Trong đó, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến đất, hiến công, hiến của như gia đình ông Nguyễn Ngọc Trai, Nguyễn Hải, Nguyễn Kỳ, gia đình bà Nguyễn Thị Dọc...Thôn Quảng Xá cũng là đơn vị tiên phong trong phát triển kinh tế, hiện nay toàn thôn chỉ còn 20 hộ nghèo/ 550 hộ, chiếm 3,6%.

Phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu dân cư xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh

  Hằng năm, Mặt trận xã tổ chức cho các hộ dân ký cam kết thực hiện quy ước xây dựng NTM, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh… Xây dựng các mô hình điểm tại các thôn như: Khu dân cư thực hiện tốt 5 nội dung CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM đô thị văn minh tại thôn Quảng Xá, khu dân cư An toàn giao thông tại thôn Hòa Bình...

   UB MTTQVN xã và các tổ chức thành viên đã động viên khuyến khích những người con xa quê thành đạt hướng về xây dựng quê hương. Cùng với đó, xã còn làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Có trên 81% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 4/5 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa.

  Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và đặc biệt là những người làm công tác Mặt trận trên địa bàn, lộ trình xây dựng NTM của Tân Ninh đang sắp sửa chạm đến đích với 17/19 tiêu chí và dự kiến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành nốt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và trường học.

  Từ những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định vai trò của UBMTTQVN xã Tân Ninh trong xây dựng NTM là rất quan trọng, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phấn đấu đưa Tân Ninh về đích nông thôn mới theo lộ trình.


Hồng Nhung
ĐÀI TT-TH HUYỆN QUẢNG NINH


 

[Trở về]